Offisiell åpning av Konsvik omsorgssenter 29.08.22, etter utbygging og ombygging

Ordfører Håkon Lund ønsket velkommen til åpningen og presenterte først litt fakta:

Ved Konsvik omsorgssenter er det bygd til en ny avdeling md 4 nye beboerrom. Det er i avdelingen laget felles kjøkken og felles oppholdsareal. Nytt tekniskrom, boder og medisinrom. Tilbygget har et brutto areal på 325 m2, totalt areal for bygget etter tilbygging er 1130 m2. Det er også oppført en utbod.

Han fortsatte videre med flere fakta:

Prosjektet omfattet også ombygging av eksisterende personalbase i eksisterende bygg og noe endring i stua.

Det er laget en stor sansehage med blomster og busker tilpasset brukerne. Sansehagen er utstyrt med elementer som ei pram, møbler og gangvei.

Arkitekt har vært Tanken Arkitektur as. Totalentreprenør har vært BG-entreprenør as. Underentreprenører har blant annet vært Onøy maskinstasjon, Elektro Mo, Union, Ventinor og Nordland Lås og Sikkerhet.

Hele Konsvik omsorgssenter er nå brannsprinklet. På grunn av manglende kapasitet i det private vannverket, så ble det nødvendig å etablere en vanntank for sprinklervann. Det er også montert nytt brannalarmanlegg.

Bygget er tilrettelagt for bruk av velferdsteknologi.

Asfaltering av parkeringsareal og gangveier i sansehagen blir gjennomført i løpet av høsten.

Bygget ble påstartet mai 2020 og overtatt mars 2022.

Totalkostnad på ca 31 mill. kroner.

På vegne av Lurøy kommune, overrakte ordfører blomster og en vase med kommunens logo til omsorgssenteret, representert ved leder Kristin Bjarke. Han takket alle ansatte som hadde vist stor tålmodighet under byggeprosessen og ønsket lykke til med videre drift av omsorgssenteret.

Til slutt klippet han snoren, erklærte Konsvik omsorgssenter for åpnet og ønsket alle velkommen inn til omvisning, kaffe og kaker.

   

Tilbakemelding