Offisiell åpning av Lovund omsorgssenter 29.08.22, etter utbygging og ombygging

Ordfører Håkon Lund ønsket velkommen til åpningen og presenterte først litt fakta:

På Lovund er det bygd til 2 nye leiligheter, slik at totalt antall nå er 7 leiligheter.
Kjøkken er flyttet og tilpasset driften, stue er utvidet og totalrenovert.

Han fortsatte videre med flere fakta:

Det er bygd nytt teknisk rom og legekontoret har fått utvidet laboratoriet sitt

Det er også bygd et nytt tilbygg for de ansatte og for vaskerom.

Totalt er det bygd på 184 m2, slik at totalarealet er 737 m2

Sikkerheten i bygget er oppgradert ved at det nå er montert et nytt heldekkende brannalarmanlegg med direkte varsling til 110-sentralen, og det er lagt inn brannsprinkling i hele bygget. I den forbindelse så måtte det fremføres ny vannledning med større dimensjon frem til bygget.

Ventilasjonsanlegget er fornyet.

Bygget er tilrettelagt for velferdsteknologi og utstyr er kjøpt inn og tatt i bruk. Vil bli utviklet etter behov

Videre er det under fullførelse et nytt uteområde/sansehage med uteoppholdsareal, blomster, busker og vekster tilpasset beboerne.

Tilbyggene er tegnet av Arkitekt Lisbeth Fyri Ingebrigtsen.

Totalentreprenør på bygget har vært Lurøy bygg as. Underentreprenører var blant annet Helgeland elektro as, VM Rana, Br. Dahl og Nordland Lås og Sikkerhet. 

Entreprenør på uteområdet er Lovund bedriftsservice as.

Bygget ble startet på i februar 2019 og overtatt i januar 2020.

Totalkostnad for utvidelsen av Lovund omsorgssenter blir på ca 15,5 mill kroner.

På vegne av Lurøy kommune, overrakte ordfører blomster og en vase med kommunens logo til omsorgssenteret, representert ved leder Kay Elena Pedersen. Han takket alle ansatte som hadde vist stor tålmodighet under byggeprosessen og ønsket lykke til med videre drift av omsorgssenteret.

Til slutt klippet han snoren, erklærte Lovund omsorgssenter for åpnet og ønsket alle velkommen inn til omvisning, kaffe og kaker.