Offisiell åpning av Lurøy omsorgssenter 29.08.22, etter utbygging og ombygging

Ordfører Håkon Lund ønsket velkommen til åpningen og presenterte først litt fakta:

Ved Lurøy omsorgssenter har vi bygd om «Fløy B» til 2 nye omsorgsleiligheter og 1 avlastningsrom. Dette omfatter totalt ca 120 m2.

Han fortsatte videre med flere fakta:

Ventilasjonsaggregat for hele bygget er skiftet. Det ble en svært merkbar nedgang i strømforbruket etter at det ble gjort.

Leilighetene er tilrettelagt for bruk av velferdsteknologi.

Sansehage er enda ikke laget, den planlegges utført 2023.

Totalentreprenør var Lurøy bygg as med blant annet Elektro Helgeland, Br. Dahl og Haaland som underentreprenører.

Ventilasjonsaggregatet ble byttet i 2018 og Fløy B ble ombygd i 2019.

Totalkostnad ble på ca 6,5 mill kroner.

På vegne av Lurøy kommune, overrakte ordfører blomster og en vase med kommunens logo til omsorgssenteret, representert ved leder Freddy Johnsen. Han takket alle ansatte som hadde vist stor tålmodighet under byggeprosessen og ønsket lykke til med videre drift av omsorgssenteret.

Til slutt klippet han snoren, erklærte Lurøy omsorgssenter for åpnet og ønsket alle velkommen inn til omvisning, kaffe og kaker.