Offisiell åpning av Sandmelan Bofellesskap 29.08.22

Ordfører Håkon Lund ønsket velkommen til åpningen og presenterte først litt fakta:

Bygget er et bofellsskap for Miljøterapitjenesten med nybygg av 6 leiligheter og fellesareal for beboere og ansatte.

Han fortsatte videre med flere fakta:

Et moderne bygg med flotte leiligheter som høy standard og utsikt over Aldersundet.

Fellesareal med stor stue og kjøkken hvor beboere og ansatte kan lage felles måltider.

Personaldelen inneholder kontor, møterom, garderober og tekniske rom.

Totalt areal på ca 660 m2 (BTA)

Det er montert heldekkende sprinklingsanlegg og brannvarslingsanlegg som er direktekoblet til 110-sentralen.

Hele bygget er kablet med datakabler og tilrettelagt for velferdsteknologi.

Det er videre opparbeidet uteområde, både platt med bålplass og grøntareal. Blomster og busker kommer på plass til våren.

Parkeringsplassen vil bli asfaltert i løpet av høsten.

Arkitekt har vært Tanken Arkitektur as

Totalentreprenør har vært BG-entreprenør AS. Underentreprenører har blant annet vært Onøy maskinstasjon, Elektro Mo, Union, Ventinor og Nordland Lås og Sikkerhet

Bygget ble påbegynt i juni 2020 og overtatt november 2021.

Totalkostnad på ca 37 mill kroner.

På vegne av Lurøy kommune, overrakte ordfører blomster og en vase med kommunens logo til bofellesskapet, representert ved leder Øystein Aasvik. Han takket alle ansatte som hadde vist stor tålmodighet under byggeprosessen og ønsket lykke til med videre drift av bofellesskapet.

Til slutt klippet han snoren, erklærte Sandmelan Bofellesskap for åpnet og ønsket alle velkommen inn til omvisning, kaffe og kaker.