Offisiell åpning av Sleneset omsorgssenter 29.08.22, etter utbygging og ombygging

Ordfører Håkon Lund ønsket velkommen til åpningen og presenterte først litt fakta:

Ved Sleneset omsorgssenter er det bygd til en ny avdeling med 4 nye beboerrom. Det er i avdelingen laget felles kjøkken og felles oppholdsareal. Nytt teknisk rom, boder og medisinrom.

Tilbygget har et brutto areal på 338 m2, totalt areal for bygget etter tilbygget er 1.550 m2.

Han fortsatte videre med flere fakta:

Hele Sleneset omsorgssenter er nå brannsprinklet. Brannalarmanlegget er oppdatert og nå direktekoblet mot 110-sentralen. Sikkerheten for beboere og ansatte er således økt betydelig.

Bygget er nå tilrettelagt for bruk av velferdsteknologi.

Det er laget en stor sansehage med blomster og busker tilpasset brukerne. Sansehagen er utstyrt med elementer som ei pram, møbler og asfaltert gangvei.

Arkitekt har vært Tanken arkitektur as

Totalentreprenør har vært BG-entreprenør AS. Underentreprenører har blant annet vært Onøy maskinstasjon, Elektro Mo, Union, Ventinor og Nordland Lås og Sikkerhet

Bygget ble startet på i april 2020 og overtatt i april 2021. Sansehagen ble fullført sommeren 2021.

Totalkostnad for tilbygget ble i underkant av 32 millioner kroner

På vegne av Lurøy kommune, overrakte ordfører blomster og en vase med kommunens logo til omsorgssenteret, representert ved leder Kay Elena Pedersen . Han takket alle ansatte som hadde vist stor tålmodighet under byggeprosessen og ønsket lykke til med videre drift av omsorgssenteret.

Til slutt klippet han snoren, erklærte Sleneset omsorgssenter for åpnet og ønsket alle velkommen inn til omvisning, kaffe og kaker.