Ordførerbesøk på Aldersund oppvekstsenter

Tirsdag 22. juni besøkte ordføreren Aldersund oppvekstsenter. Bakgrunnen var at 2-4 klasse hadde sendt brev til ordføreren. 

Elevene ønsket svar på mange forskjellige saker og ting og ordføreren prøvde å besvare etter beste evne.  

Deretter ble det en prøverunde med prøving av ordførerkjede. Her kan det være mange potensielle ordførerkandidater om noen år.

Her er brevene og bildene av unge ordførerkandidater.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Tilbakemelding