Utdeling av gullklokker for 2021

Ordfører Håkon Lund hadde den glede å dele ut 3 gullklokker til ansatte for 25 års tjeneste i kommunen. Han hadde invitert mottakerne til lunsj på rådhuset 11. februar 2022, for å sette pris på deres innsats. 

De som mottok gullklokke var:

  • Marit Sarassen
  • Rigmor Sandvær
  • Atle Henriksen


Mottakere 2021

 

 

 

Her er mottakerne flankert av ordfører Håkon Lund og rådmann Karl-Anton Swensen.

Marit har tidligere vært innom Kvarøy barnehage, vært lokalutvalgssekretær og jobber nå som spesialhjelpepleier ved Lurøy omsorgssenter.

Rigmor har tidligere vært innom Lurøy sykehjem, vært hjemme med små barn, vært hjemmehjelp, omsorgsgruppen i Konsvik og vært følgepersonell på sykebil. Hun jobber nå som helsefagarbeider ved Lurøy omsorgssenter.

Begge har jobbet over en lang periode i omsorgtjenesten i kommunen og har med dette opparbeidet seg en betydelig kompetanse og erfaring. Dette bidrar til en trygghet og stabilitet for pasientene og medarbeiderne, videre gir dette en god kvalitet på omsorgstjenesten i Lurøy kommune.

Atle startet som avdelingsingeniør på teknisk etat, før han ble utbygging- og næringssjef fra 2007. Fra 2018 ble tittelen endret tilbake til teknisk sjef.

Atle har i løpet av sine 25 år som ansatt i Lurøy kommune, ervervet seg en unik kunnskap og kompetanse innenfor teknisk etat sine arbeidsområder. De siste 10 år har kommunen hatt et heftig investeringsprogram (flere hundre millioner), som Atle har fulgt opp på en svært god måte innenfor vedtatte økonomiske rammer.

Vi takker alle gullklokkemottakere for innsatsen så langt og gratulerer med de første 25 år som ansatt i Lurøy kommune!