Utdeling av Liv Laga-prisen 2020

Tilsyns- og rettighetsutvalget tildelte i møte 2. desember 2020 Liv Laga-prisen til Kvarøy Fiskeoppdrett as.

Det er 11. året at prisen tildeles. Den består av et lokalt bilde med gravert skilt og et prisbeløp på kr. 10.000.

Ordfører Håkon Lund hadde invitert prismottakerne til lunsj på rådhuset 17. desember 2020. Pga korona var dette i en egen lunsj og ikke sammen med kommunestyret slik det bruker å være.

Dette er hva forslagsstiller sa om Kvarøy Fiskeoppdrett:


Kvarøy Fiskeoppdrett er glimrende ambassadører for Lurøy kommune. De skaper mye positiv oppmerksomhet langt utenfor kommunens grenser. I år har de gjennom Kvarøy Arctic 5 ansatte i USA der de eksporterer det meste av sin produksjon.
Samtidig er bedriften lokalt eid, og bruker mye ressurser på å utvikle lokalsamfunnet
De legger også stor vekt på et renest mulig produkt, og å minimalisere fotavtrykk i naturen. Alle deres lokaliteter er sertifisert i forhold til ASC-standarden, en miljøstandard fremforhandlet i samarbeid med WWF.
Kvarøy Fiskeoppdrett er også aktive når det gjelder rent hav. De driver aktivt med strandrydding rundt bi kommunen. Sammen med Nova Sea samles det inn brukt tauverk og annen plast som blir til stoler på NCP på Hemnes.

Utdeling av Liv Lagaprisen 2020 kan også ses på kommunetv.