Utdeling av Liv Laga-prisen 2021

Liv Laga-prisen 2021Tilsyns- og rettighetsutvalget tildelte i møte 1. desember 2021 Liv Laga-prisen til Bjørn Molvik.

Det er 12. året at prisen tildeles. Den består av et lokalt bilde med gravert skilt og et prisbeløp på kr. 10.000.

Ordfører Håkon Lund hadde invitert prismottakeren til lunsj på rådhuset 11. februar 2022, da det ikke var mulig å gjennomføre lunsjen før årsskiftet.

Dette er hva forslagsstiller sa om Bjørn Molvik:

Bjørn Molvik har igjennom mange år gjort en formidabel innsats for miljøet i Lurøy igjennom sin svært dedikerte
innsamling av herreløst avfall. Ikke bare i sin boligkrets, men rundt om på utallige holmer og skjær.

Hans innsats har hatt stor betydning for å redusere belastningen på miljøet og potensiell skade på dyreliv, men arbeidet hans er også
til stor glede for innbyggere og besøkende som ferdes til lands og vanns i kommunen. Takket være Bjørn Molvik kan samtlige nyte
inntrykket av en renere og mer uberørt natur. Han har i tillegg i en lengre periode administrert strandryddecontaineren på Onøy, slik
at andre strandryddere enkelt har kunnet avhende ryddet avfall.

Kommunen har siden september 2019 registrert innmeldt herreløst avfall gjennom ordningen hvor private strandryddere kan donere
kr. 75 per innsamlede sekk til et valgfritt lag/forening i Lurøy. Det er siden da registrert at Bjørn har levert 292,5 sekker marint
avfall. Ifg. HAF er gjennomsnittsvekten per sekk 10 kg. Altså nærmere 3 tonn avfall mindre i skjærgården vår, grunnet Bjørns
frivillige innsats, bare i registreringsperioden.

Men Bjørn var en ivrig og aktiv strandrydder også lenge før registreringene startet.
I følge HAF som har registrert innleveringer siden starten av «Rent Hav Helgeland» uttaler de at våre registreringer må være et
svært forsiktig estimat av jobben som er utført av Bjørn Molvik, som også i HAF og Polarsirkelen friluftsråd beskrives som en
person med ekstraordinær innsats for strandryddesaken.

En ren og frisk natur er en forutsetning for at en naturressurskommune som Lurøy skal være «Liv laga»!