Lurøy ungdomsråd hadde i utgangspunktet planlagt aktivitetsdag for kommunens 8.-10. klassinger 22.oktober, men da værgudene ville det annerledes ble denne utsatt til 10.desember.

 Onsdag 4.9. hadde Lurøy ungdomsråd årets første møte. Både medlemmer og vararepresentanter møtte fra ungdomsskolene på Onøy/Lurøy, Sleneset, Lovund, Konsvik og Nesøy.

Ungdomsrådet valgte Emrik Moxness, Lovund skole til leder og Anette Haugen, Konsvik oppvekstsenter til nestleder.

Ungdomsrådet hadde invitert alle elevene på 8.-10. trinn i Lurøyskolen til julebord. 

Fredag 24.8. hadde Lurøy ungdomsråd årets første møte.

Både medlemmer og vara møtte fra ungdomsskolene på Onøy/Lurøy, Moflag, Lovund, Konsvik/Kvarøy og Nesøy.

Ungdommene samlet i Tärnaby

Siste helga i januar (26.1.-28.1.) var ca. 50 ungdommer fra hele Helgeland samlet i Tärnaby for å delta på ungdomsrådskurs og årsmøte i Helgeland ungdomsråd (HUR). 

Fredag 20.10. hadde Lurøy ungdomsråd årets første møte. Både medlemmer og vararepresentanter møtte fra ungdomsskolene på Onøy/Lurøy, Moflag, Lovund, Konsvik/Kvarøy og Nesøy.

Barn og ungdom skal ha mulighet til aktiv deltakelse og medvirkning i utforming og gjennomføring av barne - og ungdomspolitikken på alle forvaltningsnivå.

Lurøy ungdomsråd består av valgte representanter fra