Lurøy ungdomsråd 2019/20

Klikk for stort bilde Onsdag 4.9. hadde Lurøy ungdomsråd årets første møte. Både medlemmer og vararepresentanter møtte fra ungdomsskolene på Onøy/Lurøy, Sleneset, Lovund, Konsvik og Nesøy.

Ungdomsrådet valgte Emrik Moxness, Lovund skole til leder og Anette Haugen, Konsvik oppvekstsenter til nestleder.

Øvrige medlemmer er: Albertine Sinkaberg, Sleneset oppvekstsenter, Bård Andreas Nordås, Onøy/Lurøy oppvekstsenter skole og Thea Mathisen, Nesøy skole.

Vararepresentanter: Kaja Johannessen, Onøy/Lurøy oppvekstsenter, Patric Andre Jakobsen, Sleneset oppvekstsenter, Adrian Marstrander, Lovund skole og Stine Tøvik, Konsvik oppvekstsenter.

«Lurøy ungdomsråd skal være ungdommens organ og skal gjennom sitt arbeide fremme ungdommens interesser i saker som kan bedre ungdommens vilkår i Lurøy» (Vedtektene §3).

Lurøy ungdomsråd skal blant annet jobbe med tiltak som

  • Øker trivselen for ungdom i Lurøy
  • Bidrar til at barn og unges interesser blir ivaretatt i forbindelse med saker som er til administrativ og politisk behandling

             - vil skape identitet til egen kommune
             - gjelder utdanning og fritidstilbud for ungdom
             - vil skape kontakt mellom ungdom fra ulike steder i kommunen

  • Forvalte de midler kommunestyret avsetter i budsjettet til rådets disposisjon

Veileder for ungdomsrådet er Anne Gunn Sjøholt Wiik, pedagogisk konsulent i oppvekstetaten.