Resultater for Stortingsvalget fra Lurøy kommune

Lurøy kommune har 1443 stemmeberettigede. Inkludert sent innkomne forhåndsstemmer har 76,06% stemt enten på forhånd eller på valgtinget.

 
 

Endelige resultater for Stortingsvalget 2017:

Det er også mottatt forhåndsstemmer til Sametingsvalget, men siden vi har mindre enn 30 stemmeberettigede i samemanntallet, ble stemmene sendt til Sør-Samisk valgkrets i Steinkjer og talt der.

Telling av stemmer 2017

Tilbakemelding