Resultater for Stortingsvalget 2021 - Lurøy kommune

 

 

 

Lurøy kommune har 1420 stemmeberettigede.

76,97% av oss har stemt, hhv 38,10% på forhånd og 38,87% på valgtinget.

Oversikt over valgdeltakelse (PDF, 5 kB)

Forhåndsstemmer og valgtingsstemmer fordelt pr parti (PDF, 35 kB)

Ved dette valget har det vært sentral telling, dvs at alle stemmene fra Lurøy kommune er talt opp samlet og ikke kretsvis.

Det er også mottatt forhåndsstemmer til Sametingsvalget, men siden vi har mindre enn 30 stemmeberettigede i samemanntallet, ble stemmene sendt til Sør-Samisk valgkrets i Steinkjer og talt der. Ved sametingsvalget var valgdeltakelsen i Lurøy på 100%.

Artikkelliste

Tilbakemelding