Bygging i Lurøy

Behandling av byggesaker styres av plan- og bygningsloven (pbl) og forskrifter til denne loven.
Det er også veiledning til forskriftene.

Byggesaker kan være tiltak som:

  • Behandles etter søknad

  • Er fritatt for søknad

Søknader kan behandles som:

  • Enkle tiltak

  • Ett trinns søknad

  • Rammesøknad og igangsettingssøknad

Søknadsskjema og nærmere informasjon finnes hos direktoratet for byggkvalitet (www.dibk.no) under skjema  og gjennom Byggsøk. https://dibk.no/no/saksbehandling/byggsok/

Det gjøres oppmerksom på at Lurøy kommune pr. i dag ikke er knyttet til byggsøk, slik at utfylte skjema eventuelt må skrives ut og sendes på vanlig måte.

Betalingssatser og gebyrregulativ (link til side med gebyr regulativene)

Noen gode råd:

  • Søk profesjonell hjelp til planlegging og søknad (arkitekt, byggmester e l)!
  • Ta kontakt med naboer og andre berørte tidligst mulig i planleggingen!
  • Du kan be om  forhåndskonferanse med en saksbehandler før du sender inn søknad eller melding! Forhåndskonferanse må alltid avtales og forberedes.
  • Sørg for at søknad er korrekt og inneholder all nødvendig dokumentasjon! Dette er en forutsetning for raskest mulig saksbehandling

Informasjon om hva du kan bygge uten tillatelse finner du her

 

Husk at tiltak som er fritatt før søknadsplikt skal meldes inn til kommunen etter fullføring. Du finner skjema for dette her   https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5188-melding-om-bygning-eller-tilbygg-som-er-unntatt-soknadsplikt.pdf

Kart til byggesøknaden finner du på www.kommunekart.com , evt se her for andre karttjenester (link til side vedr kart)

For å kunne sette opp bygg med innlagt vann og avløp så trenger du godkjent avløp eller at du tilknyttes kommunalt anlegg. Informasjon vedr avløp finner du her (link til side om kloakk/avløp)

For vanntilknytning se her for informasjon (link til side om kommunale vannverk)

Skal du bygge noe i hav (også flytebrygger) så skal dette behandles etter  havne og farvannsloven i tillegg til plan og bygningsloven.

Kontakt

Atle Henriksen

Adresse

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no

 

 

Åpningstider

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no

 

 

Kart