Bygging i Lurøy

Behandling av byggesaker styres av plan- og bygningsloven (pbl) og forskrifter til denne loven.
Det er også veiledning til forskriftene.

Byggesaker kan være tiltak som:

  • Behandles etter søknad

  • Er fritatt for søknad

Søknader kan behandles som:

  • Enkle tiltak

  • Ett trinns søknad

  • Rammesøknad og igangsettingssøknad

Søknadsskjema og nærmere informasjon finnes hos direktoratet for byggkvalitet (www.dibk.no).

Digitale byggesøknader finner du opplysning om her

Informasjon om nabovarsel og hvordan disse kan sendes finner du her.

Det er kommet nye, digitale løsninger for byggesøknader gjør det enklere å levere komplette søknader som gir raskere saksbehandling. Noe av dette er foreløpig begrenset til profesjonelle brukere. Her finner du de aktuelle nettsidene

Betalingssatser og gebyrregulativ (link til side med gebyr regulativene)

Noen gode råd:

  • Søk profesjonell hjelp til planlegging og søknad (arkitekt, byggmester e l)!
  • Ta kontakt med naboer og andre berørte tidligst mulig i planleggingen!
  • Du kan be om  forhåndskonferanse med en saksbehandler før du sender inn søknad eller melding! Forhåndskonferanse må alltid avtales og forberedes.
  • Sørg for at søknad er korrekt og inneholder all nødvendig dokumentasjon! Dette er en forutsetning for raskest mulig saksbehandling

Informasjon om hva du kan bygge uten tillatelse finner du her

 

Husk at tiltak som er fritatt før søknadsplikt skal meldes inn til kommunen etter fullføring. Du finner skjema for dette her 

Alle tiltak som har fått en tillatelse må søke om ferdigattest (ev midlertidig brukstillatelse) før det kan tas i bruk.

Kart til byggesøknaden finner du på www.kommunekart.com , evt se her for andre karttjenester 

For å kunne sette opp bygg med innlagt vann og avløp så trenger du godkjent avløp eller at du tilknyttes kommunalt anlegg. Informasjon vedr avløp finner du her (link til side om kloakk/avløp)

For vanntilknytning se her for informasjon (link til side om kommunale vannverk)

Skal du bygge noe i hav (også flytebrygger, kaier o.l.) så skal dette behandles etter  havne og farvannsloven i tillegg til plan og bygningsloven. Alle tiltak i/på sjøen skal ha en tillatelse før de kan gjennomføres.

Kontakt

Atle Henriksen

Adresse

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no

 

 

Åpningstider

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no

 

 

Kartpunkt