Grensepåvisning

Fremgangsmåte for hvordan du får påvist og merket nye eller gamle eiendomsgrenser. Merking av tomt etter skylddelingsforretning, jordskiftekart eller utsett av merker som er borte.

Grensepåvisning

Hvem kan bestille?

Den eller de som er eier eller fester av eiendommen

Slik bestiller du:

Du må bestille grensepåvisning på eget skjema (PDF, 105 kB).

Grensepunktene som du ønsker påvist skal merkes av på et kart som du legger ved skjemaet. Om du ønsker oppmålt tomt i henhold til skylddelingsforretning, vedlegges denne, eller så bestiller saksbehandler denne mot fakturering til rekvirenten.

Pris:

Prisen ligger fra 3.450 kroner for inntil fem grensepunkt, og 1000 kroner for hver av de neste. Dersom grensene er nøyaktig målt fra før faktureres det etter medgått tid, minimum tre timer (timepris 900,-). I tillegg kommer eventuelt gebyr for kjøp av skylddelingsforretning. 

Behandlingstid

Når rekvisisjon for oppmålingsforretning er mottatt og det ikke er avtalt noe annet med rekvirenten, skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføringen innen 16 uker, etter matrikkelforskriftens § 18.

Saksbehandling

Når bestilling av grensepåvisning er mottatt, vil kommunen behandle saken og eventuelle skylddelingsforretinger vil bli bestilt. Eiere av eiendommen, og tilstøtende eiendommer får skriftlig varsel senest 14 dager før oppmålingen, om ikke annet avtales. 

Kontakt

Torben Ebbesen Østrem

Adresse

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no

 

 

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00