Sammenføying

Sammenføying av eiendom er en mulighet for deg som har flere tomter som du ønsker å ha på et bruksnummer. Ved sammenføying kreves det samme eierforhold på eiendommene, samt at det ikke er prioritetskollisjoner mellom eiendommene.

Sammenføying

Hvem kan søke?

Den eller de som er eier av eiendommen.

Slik søker du:

Søknad sendes inn på eget skjema for sammenslåing

Ved sammenføying av eiendom må begge/alle eiendommene være tinglyst med samme eierforhold. Om det er ulikt eierforhold vil ikke tomtene kunne sammenføyes.  Sammenføyingen kan ikke føre til prioritetskollisjoner. Prioriteter på eiendom kan sjekkes på grunnboken ved å logge inn på www.seeiendom.no.
Pris:

Tjenesten for sammenføying av eiendom er kostnadsfri.

Saksbehandlingstid:

Frist for gjennomføring av sammenslåing er 6 uker jf.matrikkelforskriftens § 19

Saksbehandling:

Når søknad om sammenslåing er mottatt, vil kommunen kontrollere søknaden opp mot følgende vilkår;

  • Samme eierforhold på eiendommene som skal sammenslås
  • Eiendommene må ligge i samme kommune.
  • Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den fører til prioritetskollisjon mellom panthavere
  • Sammenslåing av festegrunn kan bare skje hvis festekontraktene er likelydende og festegrunnene ligger på samme grunneiendom

Når vilkårene for sammenslåing er oppfylt, sender kommunen melding til tinglysingen. Ved fullført sammenføying sendes matrikkelbrev.

Kontakt

Torben Ebbesen Østrem

Adresse

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no

 

 

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00