Folk i Husantilskudd!

Folk i Husantilskudd er et søkbart tilskudd til unge under 40 år som etablerer seg i kommunen. 

Til bygging av bolig kan det gis et tilskudd på kr 100.000, og til kjøp av bolig og leiligheter kan det gis inntil kr 50.000 i tilskudd. Søknad om tilskudd må gjøres skriftlig, og søknaden behandles i Formannskapet.

Her finner du informasjon om ordningen (PDF, 276 kB)

Søknad kan sendes elektronisk eller per post.