Folk i Husantilskudd!

Folk i Husantilskudd er et søkbart tilskudd til unge under 40 år som etablerer seg i Lurøy kommune. Folk i Husantilskudd kan gis til kjøp eller til bygging av bolig.

Til bygging av bolig kan det gis et tilskudd på kr 100.000, og til kjøp av bolig eller leiligheter kan det gis inntil kr 50.000 i tilskudd. Søknad om tilskudd må gjøres skriftlig, og søknaden behandles av Formannskapet. 

For søknad benyttes søknadsskjema (PDF, 282 kB).

Søknad kan sendes elektronisk til postmottak@luroy.kommune.no eller per post til Lurøy kommune, Onøyveien 14, 8766 Lurøy

Her finner du informasjon om ordningen (PDF, 276 kB)

Kontakt