Kommunale eiendomsavgifter

Vannmagasin på Lovund - Klikk for stort bildeVannmagasin på LovundLurøy kommunestyre har i sak 60/19 vedtatt de kommunale eiendoms avgiftene for 2020

Nye avgifter er:

                                                         Avgift  2020(eks mva)              Avgift 2020 inkl mva            

Vannavgift pr m3                                 Kr 20,00                                 25,00 kr
Vannavgift vanlig bolig                        Kr 4000                                  5 000 kr
Kloakkavgift pr. m2                             Kr 17,32                                 21,65 kr
Kloakk vanlig bolig                              Kr 1732                                  2 165 kr
Tilknytningsavgift vann  pr. m2            Kr 240  (Min 35.700 kr)        44 625 kr
Tilknytningsavgift kloakk pr. m2           Kr 111  (Min 16.800 kr)        21 000 kr 
Feieavgift                                             Kr 750                                  937,50 kr
(Alle priser er oppgitt eksklusive MVA)

 

Avgift for renovasjon og septikktømming kreves inn av Helgeland Avfallsforedling IKS på vegne av Lurøy kommune. gebyr for disse tjenestene finner du her:  http://www.haf.no/priser.html

Kontakt

Atle Henriksen

Adresse

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no

 

 

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00