Kommunale eiendomsavgifter

Vannmagasin på Lovund - Klikk for stort bildeVannmagasin på LovundLurøy kommunestyre har i sak 51/20 vedtatt de kommunale eiendoms avgiftene for 2021

Nye avgifter er:

                                               Avgift 2021          forandring fra 2020
Vannavgift pr m3                       Kr 19,90                - 0,5 %
Vann vanlig bolig (200 m3)        Kr 3980                - 0,5 %

Kloakkavgift pr. m2                   Kr 17,00               - 1,9 %
Kloakk vanlig bolig                    Kr 1700                - 1,9 %

Tilknytningsavgift vann pr. m2    Kr 244
                                                  Min 36.270           + 1,6 %
Tilknytningsavgift kloakk pr. m2    Kr 113
                                                 Min 17.070            + 1,6 %

Feieavgift                                     Kr 750                    0 %

(Alle priser er oppgitt eksklusive MVA, det tilkommer mva på alle avgifter.)

Avgift for renovasjon og septikktømming kreves inn av Helgeland Avfallsforedling IKS på vegne av Lurøy kommune. gebyr for disse tjenestene finner du her:  http://www.haf.no/priser.html

Kontakt

Atle Henriksen

Adresse

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no

 

 

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00