Plan

Hvis du lurer på om gjeldende arealplan åpner for bygging av bolig der du ønsker, kan du spørre kommunen.


Gjeldende arealplaner for eiendommer i Lurøy kommune finnes på www.kommunekart.com