Utslippstillatelse

Hvis du ønsker innlagt vann i nytt eller eksisterende bygg, og ikke har mulighet til å koble utslippet til offentlig kloakknett, må du ha egen utslippstillatelse for avløpsvannet. 


Slike anlegg er søknadspliktige jf. Forurensningsloven og Plan- og bygningsloven og må planlegges og bygges av godkjente foretak. Slamavskiller, infiltrasjon, sandfilter og minirenseanlegg er eksempler på godkjente utslippsløsninger. 
De krav som stilles til rensing av avløpsvannet er avhengig av hvor utløpet skal ledes.

Søknaden

Til søknad om utslippstillatelse nyttes "Søknadsskjema for utslipp fra bolig- og fritidseiendom".

Søknaden skal inneholde opplysninger om løsning, kart i riktig målestokk med anlegget skissert inn, samt kvittering for nabovarsel.
Private som har fått utslippstillatelse er ansvarlig for at utslippet oppfyller kravene i utslippstillatelsen. 
Skjema for søknad om utslippstillatelse finner du her (PDF, 24 kB) i pdf-format, og her i word--format (DOC, 42 kB)


 

Kontakt

Sentralbord Teknisk etat

Adresse

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no

 

 

Åpningstider

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no