Kart

Kart over Lurøy kommune finner du på  www.kommunekart.com

Det finnes også en app til mobil/nettbrett som viser de samme dataene. Den heter Kommunekart (fra Norkart as) og er tilgjengelig for både for ios og android.

Det finnes også en rekke andre karttjenester på nettet. Av disse kan en nevne:

www.norgeibilder.no       Viser ortofoto(flybilder), både gamle og nye bilder

www.seeiendom.no        Kartverkets klient som viser opplysninger om den enkelte eiendom                                                    (her kan du også finne grunnboksinformasjon om den enkelte eiendom)

www.norgeskart.no         Kartklient fra Statens kartverk

http://skredatlas.nve.no   Skredatlas/skrednett

https://kartkatalog.geonorge.no/search     nedlastbare datasett

Kontakt

Sentralbord Teknisk etat

Adresse

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no

 

 

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00