Liv Lagaprisen 2020

Trivselen i Lurøy er avhengig av ivrige ildsjeler som brenner for ulike aktiviteter.  Som en påskjønnelse til disse opprettet Lurøy kommune Liv Lagaprisen.  Prisen deles ut for 11. gang i år.

Liv Lagaprisen kan gå til en eller flere personer som har gjort positivt arbeid for andre eller bidratt til å øke trivselen og aktiviteten i kommunen.  Prisen kan gis for kulturell innsats, til næringsetablerere, som en belønning for god bygge­skikk eller som en påskjønnelse for andre typer innsats som er viktig for Lurøy (og for de enkelte kretsene).  Andre viktige momenter kan være positiv holdning, entusiasme – glød for en sak, samarbeid osv.    

Tidligere har Liv Lagaprisen vært tildelt Lurøy ungdomsfotball (2010), Birger Johannessen (2011), Tonnesbilan (2012), Lill Tove og Geir Olsen (2013), Valplassen Amfi (2014), Lurøy strikkefestival (2015), Bruktboden på Sleneset (2016), Eystein Albertsen (2017), Jim Lorentsen (2018) og Edvardsens Økonomiservice (2019).

Forslagene skal være skriftlig begrunnet.  Av hensyn til kandidatene, vil forslagene ikke bli offentliggjort. For mer informasjon om ordningen, se statutter (PDF, 237 kB)

Kontakt

Sentralbord Teknisk etat

Bilde