Kloakkanlegg

Lurøy kommune drifter totalt 16 kommunale kloakkanlegg.

I Lurøy så har vi ett eller flere kommunale avløpsanlegg i de fleste av de største stedene.

Selv om du tilknyttes kommunalt avløp må du ha slamavskiller. Slamavskiller skal dimensjoneres utifra bruken. Normalt skal en enebolig ha en slamavskiller på 4 m3 med 3 kammer. 

 

Ønsker du å knytte bygget ditt til kommunalt avløpsnett så ta kontakt med teknisk etat.

En vil i mange tilfeller være pålagt å knytte seg på kommunalt avløpsnett dersom du skal bygge bolig, fritidsbolig o.l. i nærheten av slikt nett.

Dersom du bygger langt unna kommunalt nett så må du ha utslippstillatelse.  

Kontakt

Sentralbord Teknisk etat

Adresse

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no

 

 

Åpningstider

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no