Kommunale vannverk

Lurøy kommune har 8 vannverk som vi driver.

Oversikt kommunale vannverk
Navn på vannverk
Sleneset vannverk
Selnes(Stokkvågen ) vannverk
Aldersund vannverk
Kvina vannverk
Lovund vannverk
Tonnes vannverk
Kvarøy vannverk
Sør-Nesøy vannverk

 

Klikk for stort bildeInntak Aldersund vannverk
Klikk for stort bildeKvina vannverk
Klikk for stort bildeSleneset renseanlegg

Disse vannverkene forsyner hele eller deler av disse bygdene.
Lurøy kommune har brukt mye på å oppnå god vannkvalitet til innbyggeren våre, og arbeider fortsatt for å utvikle godt vannverk.

Det er vedtatt egen forskrift for vann- og avløpsgebyr som gjelder i Lurøy kommune. Denne finner du her: forskrift (PDF, 90 kB)

 

Oversikt over årlig vannavgift og tilknytningsavgift finner du her: Kommunale eiendomsavgifter

 

Ønsker du å bli tilknyttet kommunalt vannverk så ta kontakt med utbyggings- og næringsetaten.

Lurøy er medlem i Helgeland driftsassistanse VA.

Kontakt

Sentralbord Teknisk etat

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00