Kommunale vannverk

Lurøy kommune har 8 vannverk som vi driver.

Oversikt kommunale vannverk
Navn på vannverk
Sleneset vannverk
Selnes(Stokkvågen ) vannverk
Aldersund vannverk
Kvina vannverk
Lovund vannverk
Tonnes vannverk
Kvarøy vannverk
Sør-Nesøy vannverk

 

Inntak Aldersund vannverk
Kvina vannverk
Sleneset renseanlegg

Disse vannverkene forsyner hele eller deler av disse bygdene.
Lurøy kommune har brukt mye på å oppnå god vannkvalitet til innbyggeren våre, og arbeider fortsatt for å utvikle godt vannverk.

Det er vedtatt egen forskrift for vann- og avløpsgebyr som gjelder i Lurøy kommune. Denne finner du her: forskrift (PDF, 90 kB)

 

Oversikt over årlig vannavgift og tilknytningsavgift finner du her: Kommunale eiendomsavgifter

 

Ønsker du å bli tilknyttet kommunalt vannverk så ta kontakt med utbyggings- og næringsetaten.

Lurøy er medlem i Helgeland driftsassistanse VA.

Kontakt

Sentralbord Teknisk etat

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00