Kommunale veier

Lurøy kommune har ca 52 km med kommunale veier. Disse er fordelt i alle våre kretser. Kommunen brøyter og vedlikeholder disse.

Skal du bygge nært fylkesvei eller skal ha ny avkjørsel/utvidet bruk av avkjørsel så må du ta kontakt med Statens vegvesen for å få tillatelse til dette.

For kommunale veier så tar du kontakt med Teknisk etat 

ser mer informasjon og søknadsskjema for fylkesveier her : https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien/soknad-om-avkjorsel

 

Statens vegvesen har laget en karttjeneste som viser hva som er fylkesvei, kommunale veier og private veier.

Du finner tjenesten her: www.vegvesen.no/vegkart

Brukerveiledning til denne siden finner du her: http://www.vegdata.no/vegkart/brukerveiledning/

(det kan finnes feilregistrering, ta gjerne kontakt med oss om du oppdager slike)

Brøyting i Lurøy er organisert slik at kommunen har kontraktører som utfører brøytingen for oss. Spørsmål om brøytingen tas direkte med teknisk etat.

Kontakt

Sentralbord Teknisk etat

Adresse

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no

 

 

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00