Fallvilt, påkjørsler og skadet vilt

Fallvilt og skadet vilt

Kommunen plikter å ta vare på sykt og skadet vilt samt vilt som felles som skadedyr etter tillatelse. Skadet vilt som må avlives og vilt som felles som skadedyr, er viltfondets eiendom.
 

Påkjørt, skadet eller sykt vilt

Observasjoner om skadet eller sykt vilt meldes umiddelbart til politiet på telefon 02800 eller til Geir Vatne på tlf 482 72 910. Ved akutte situasjoner kan politiet kontaktes på telefon 112.

Viktige opplysninger:

  • En nøyaktig beskrivelse av hvor dyret er observert.
  • Om dyret er dødt eller om det lever? I fall det lever, ligger det på bakken eller har det løpt sin vei. Og i så fall, hvilken retning?
  • Oppgi navn, adresse og telefonnummer slik at du kan nås.


Dødt vilt i vei eller veikant

Dødt vilt som ligger på vei eller veikant, er veimyndighetenes ansvar.  Dersom du er helt sikker på at dyret er dødt, kan veimyndighetene varsles på telefon 175 (tast 1). Dersom dyret lever eller du er i tvil, ring politiet (telefon 02800).


Selvdøde dyr 

Selvdøde dyr er grunneiers ansvar.  Dersom kadaveret ikke er til vesentlig sjenanse eller forurenser, kan det bli liggende i naturen. Kommunen ønsker å bli underrettet om funn for registrering og rapportering.  Kommunen  har ingen generell plikt til å ta hånd om, grave ned eller fjerne annet dødt vilt.


Ville katter, rotter og lignende, samt syke dyr og dyrevern

Spørsmål om ville katter, rotter, osv. rettes til Mattilsynet telefon 06040. Ansvaret for alle syke dyr og dyrevern tilligger Mattilsynet og Dyrevernsnemnda.


Preparering av døde dyr

Kommunene får ofte henvendelser om vilt som er funnet dødt. Ofte ønsker privatpersoner som finner slikt dødt vilt å beholde det for preparering. Slikt vilt er viltfondets eiendom (dersom arten er søkepliktig), og prosedyren er at vedkommende søker gjennom en autorisert preparant til Miljødirektoratet. Privatpersoners ønske om å beholde viltet til eget bruk vurderes da opp mot behov som ulike institusjoner har.

Kontakt

Geir Vatne

Adresse

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no

 

 

Åpningstider

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no