Båthavner i Lurøy

Tonnes havnLurøy kommune og interesserte rundt om i kretsene har samarbeidet om utbygging av småbåthavner i Lurøy, og de lokale havneforeningene har en stor del av æren for dette arbeidet. Utbyggingen av havnene skal tilfredsstille både næringsinteresser og befolkningens behov for rekreasjon. 

 

 

Havnene har gjesteplasser og noen av de har også servicehus. Som besøkende kan du kontakte den lokale båtforeningen for nærmere info. 

Kommunens målsetting er å legge til rette for havneutbygging i tråd med behov i kretsene, et mål som i stor grad er nådd. Ikke minst gjelder dette de havner som er av næringsmessig betydning. Behovene til båtplasser er stadig økende og det finnes fortsatt ventelister, og det er derfor planlagt ytterligere havneutbygginger framover.

Kart over havner i Lurøy (klikk på kartpunkt for mer info)

Tonnes havnLurøy marinaOnøy marinaSleneset marinaLovund marinaKvarøy marinaaldersund marinaKvina havn

Relaterte ressurser

Tilbakemelding