Ungjobb. Informasjon til bedrifter/oppdragsgivere

UNGJOBB er et årlig tiltak i Lurøy kommune, der unge som fyller 16, 17 og 18 år i søkeråret tilbys jobb. Arbeidet kan være hos privat oppdragsgiver eller offentlig etat

Ved å ta inn en ungdom i jobb, kan du som bedrift oppnå å:

UNGJOBB kan gjennomføres mellom juni til august, og som arbeidsgiver forplikter du deg til å tilby ungdommen 70 timers arbeid. Du forplikter deg også til å gi ungdommen opplæring som er tilpasset arbeidsoppgavene. Som oppdragsgiver betaler du 50% av dagens tarifflønn. Dvs kr 75,- for ungdom over 18 år, kr 65, for ungdom mellom 16 og 18 år og kr 60, - for ungdom som enda ikke har fylt 16 år i det tidsrommet de har jobb.

Lurøy kommune administrerer ordningen og sørger for at det formelle er på plass (utlysning, arbeidsavtale og forsikring). Kommunen tar seg av lønnsutbetalingen, og sender regning i etterkant på bedriftens andel.  Det er selvsagt mulig å gi arbeid ut over 70 timer, men da må du selv betale lønn for overstigende timer.

Lurøy kommune er avhengig av at også det private næringsliv i kommunen tar ansvar for å gi ungdommene våre arbeid i sommer, slik at ungdom får en positiv opplevelse av å arbeide i kommunen.  Dette øker sannsynligheten for at ungdommen vurderer Lurøy som et potensielt sted å bo og arbeide i fremtiden!

Ønsker å melde deg som arbeidsgiver, eller har spørsmål, ta kontakt med:

Marianne Østrem Aasvik,  tlf. 75091604, e-post: teknisk@luroy.kommune.no, eller via

post: Lurøy kommune, Teknisk etat, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

Kontakt

Marianne Aasvik

Adresse

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no