Aktuelt

 • 16.05.2018 Kommunedelplan Stokkvågen til 2. gangs offentlig ettersyn
  Lurøy formannskap har i møte den 14.05.2018 vedtatt å legge forslag til kommunedelplan for Stokkvågen ut til 2. gangs offentlig ettersyn i hht plan- og bygningslovens §11-14.
 • 14.05.2018 Båtplass Kvina havn
  Kvina båtforening fikk støtte fra Lurøy kommune til utbygging av Kvina havn. Ett av kriteriene for tilskudd var hvordan søknader om båtplasser skal prioriteres.For å sikre at alle kjenner til...
 • 04.05.2018 Minner om forbud mot bålbrenning
  Lurøy brannvesen vil minne om at det er forbud mot bålbrenning i skog og mark i perioden 15.april til 15.september.Det er nå svært tørt i deler av terrenget og vi ber alle om å etterleve dette...
 • 30.04.2018 Ungjobb. Informasjon til bedrifter/oppdragsgivere
  UNGJOBB er et årlig tiltak i Lurøy kommune, der unge som fyller 16, 17 og 18 år i søkeråret tilbys jobb. Arbeidet kan være hos privat oppdragsgiver eller offentlig etat

Kalender