Aktuelt

 • 22.02.2018 Etablererkurs
  Etablererkurs arrangeres av Rana Utviklingsselskap våren 2018. Kurset er åpent for alle i Lurøy kommune.
 • 21.02.2018 Frivillighetsmidler
  Det kan søkes tilskudd til frivillighetsarbeid («Frivillighetsmidler»)I 2018 er det avsatt kr 160.000,- til frivillighetsarbeid i Lurøy kommune.Lag og foreninger kan søke om tilskudd under...
 • 19.02.2018 Sammenslåing av legekontorene på Lurøy fastland
  Lurøy kommunestyre behandlet 13.12.17 sak om evaluering av legetjenesten (K-sak 69/17).Av driftsmessige og økonomiske årsaker ble det fattet vedtak om å slå sammen legekontorene i Indre distrikt...
 • 19.02.2018 Gammelt legevaktsnummer
  Vi minner om at gammelt legevaktsnummer, 750 93580, ikke lenger er i bruk.Nummer til legevakt er nå som kjent 116117 i Lurøy og i alle andre kommuner.

Kalender