Lurøy, Liv laga i nye daga!

Kommunestyret i Lurøy kommune har vedtatt å iverksetter Bolystprosjektet «Lurøy, liv laga i nye daga». Prosjektet består av et hovedprosjekt med 3 delprosjekt og en pilot. Prosjektet har en oppstart fra høsten 2023, med en varighet på 3 år.

For å sikre en helhetlig utvikling er det nødvendig å satse helhetlig, og gjennomføre parallelle prosjekter, innenfor flere områder. Her kan du lese mer om hovedprosjektet, og delprosjektene: 

Lurøy kommune vil informere om utviklingen av prosjektene gjennom Hjemmesiden. Her vil du finne oppdatert informasjon og lenker med status i hoved- og delprosjektene.

Vi gleder oss til å komme ordentlig i gang! Liv Laga, i nye daga!

Bilde

Tilbakemelding