Lurøy, Liv laga i nye daga! Levende løsninger i Liv lagaprosjektet!

Kommunestyret i Lurøy kommune har vedtatt å iverksetter Bolystprosjektet «Lurøy, liv laga i nye daga». Prosjektet består av et hovedprosjekt med 3 delprosjekt og en pilot. 

Vi er i gang!

Nå er vi i gang med satsningen «Lurøy, liv laga i nye daga!». Prosjektleder, Aileen Safi Bjørnstad, startet i stillingen 1. mars 2024 og er allerede godt i gang med arbeidet. Vi har et ønske om at vi sammen skal skape et enda bedre lokalsamfunn som er bærekraftig og at gode levekår.

For å få dette til må hele Lurøy kommunes befolkning jobbe sammen og se på måter vi kan øke bolysten og bli-lysten i kommunen. Det foregår allerede veldig mye godt arbeid innenfor alle områder. 

Besøk i alle kretser 

For å få et godt grunnlag for arbeidet i prosjektet gjør vi et kartleggingsarbeid i hele kommunen. Første besøk er allerede gjennomført på Sleneset. På Sleneset hadde vi treffpunkt med næringsliv, frivillighet, skole og helse i tillegg til privatpersoner. Alle vil få tilbud om besøk og lokalutvalgene er viktige samarbeidspartnere.

Bente Linn, Lill Iren og Svillanda, tre humørfylte ansatte på Joker på Sleneset.

Samskaping for levende løsninger

7. og 8. mai i vår har alle lokalutvalgene blitt invitert til Lovund for opplæring i rollen som utvalgsmedlem. 8. mai er temaet «Lurøy, liv laga i nye daga!» Her vil vi ha en dag med fokus på å bli godt kjent med prosjektet og sammen legge føringer for hvordan vi skal jobbe videre. 

Neste steg!

Allerede 5. juni er medlemmer av lokalutvalg sammen med mulige medlemmer i bolystgrupper invitert til arbeidsmøte på rådhuset på Onøy. Her er temaet nettopp etablering av bolystgrupper, hva de kan være og hvordan de skal fungere. Samtidig foregår det arbeid som skal gi resultater både på kort og lang sikt. Ulike arbeidsgrupper er allerede i gang med arbeidet og flere vil komme. 

Ta kontakt hvis du har ideer!

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Aileen Safi Bjørnstad. Du kan følge Aileen på hennes instagramkonto: luroyliv.  Sjekk også ut leviluroy.no og nettsiden til kommunen for mer informasjon og Liv laga-prosjektet.

 

Her kan du lese mer om hovedprosjektet, og delprosjektene:  I hovedprosjekt:   Lurøy, liv laga i nye daga finner du prosjektplan (PDF, 256 kB), vedtak og (PDF, 86 kB)presentasjon av prosjektet, for lokalutvalg (PPTX, 23 MB). I delprosjektet:   Boliger og bomuligheter i Lurøy kan du lese prosjektplan (PDF, 183 kB) og vedtak (PDF, 87 kB). I delprosjektet:  Profilering og markedsføring av Lurøy kommune er prosjektplanen (PDF, 153 kB) her, og vedtaket er her (PDF, 53 kB). Vedtaket til pilotprosjektet:   Kvarøy: læring, trivsel og framtid kan du lese her (PDF, 58 kB).  Delprosjekt:   Kompetanse og rekruttering vil bli utarbeidet og ferdigstilt våren 2024.

 

Kontakt

Bilde

Tilbakemelding