KUNNGJØRING- SØKNAD OM ENDRING I AREAL OG BIOMASSE- NOVA SEA AS

I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: 

Søknad om akvakultur i Lurøy kommune i Nordland 

Søker: Nova Sea AS

Søknaden gjelder: Endring i areal og biomasse

Søkt størrelse: 2050 tonn MTB, laks, ørret og regnbueørret 

Lokalitet: Naustholmen 

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66°21,915` Ø 12°22,163`

Kontaktadresse: postmottak@luroy.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Lurøy kommune. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommune innen 13. desember 2023. 

Eventuelle merknader eller informasjon om mulige arealbrukskonflikter med bakgrunn i natur-, ferd- sels-, fiske- og friluftsinteresser på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes Lurøy kommune, Onøyveien 14, 8766 Lurøy, eventuelt på epost til postmottak@luroy.kommune.no innen 13.desember 2023. 

Brev fra Nordland Fylkeskommune (PDF, 298 kB)

Søknad om biomasse- og arealendring, Nova Sea AS (PDF, 2 MB)

Strømmåling-Inntakspunkt (PDF, 4 MB)

Strømmåling-Utslippspunkt (PDF, 4 MB)

Kart (PDF, 5 MB)

Eksisterende ledninger (PDF, 422 kB)

Illustrasjon ferdig anlegg (PDF, 562 kB)

Artikkelliste

Tilbakemelding