Fysioterapi

Kommunen skal fremme folkehelse gjennom helsefremmende og forebyggende tiltak, og gi tilbud om behandling og opptrening etter skade og sykdom. Fysioterapi kan være en del i et rehabiliterings- og habiliteringsforløp.

Fysioterapeutene arbeider med barn, voksne og eldre. Pasienter som ikke kan møte på instituttet skal tilbys behandling i pasientens hjem, skole eller andre lokaler. 

Hva får du hjelp til?

  • undersøkelse og vurdering
  • behandling, trening og oppfølging
  • informasjon, råd og veiledning
  • tilrettelegging og søknad om hjelpemidler, ofte i samarbeid med ergoterapeut

Hvordan få hjelp?

Du kan ta direkte kontakt med Fysio- og ergoterapitjenesten via telefon eller ved å fylle ut søknadsskjema. Fastlege, helsesøster, barnehage, skole eller andre kan også hjelpe deg med å få time til fysioterapeut.

Tiltak og tilbud vil være begrunnet ut i fra en vurdering av fysioterapeuten. Tiltakene vil tilpasses den enkeltes behov, og kan omfatte blant annet individuell trening, gruppetrening, tilrettelegging og opplæring/veiledning/rådgivning.
Tidsperspektiv og omfang av oppfølgning fra fysioterapeut vurderes fortløpende i samarbeid med den enkelte bruker.

Tilbakemelding