Aktuelt

 • 25.09.2020 Sleneset vannverk
  Mandag den 28.september, fra kl. 10 og utover dagen, vil det bli gjennomført vedlikehold på deler av ledningsnettet ved Sleneset vannverk. Områdene som blir berørt er Langneset, Grindhågen...
 • 21.09.2020 Kommunelegene på Lovund/Sleneset slutter i sin stilling
  De danske kommunelegene Christian Hansen og Katrine Larsen, som deler en legestilling, har meddelt at de ønsker å flytte tilbake til Danmark og har dermed sagt opp stillingen som kommunelege i...
 • 17.09.2020 Endret covid-19-forskrift
  Det er vedtatt endringer i covid-19-forskriften. Disse trådte i kraft 14. september.
 • 15.09.2020 Reparasjon av Stuvland kai
  Lurøy kommune skal gjennomføre reparasjon av Stuvland kai. Arbeidet starter den 16.09.2020 og vil foregå i perioder utover høsten. Det kan være dager hvor anløp av hurtigbåt må sløyfes på grunn av...