Aktuelt

 • 08.04.2021 Støtte til utskifting av veglys i 2021
  Lurøy kommunestyre har vedtatt støtte til utskifting av veglys for 2021.Det er avsatt 150.000 kr til dette formålet i år
 • 06.04.2021 Munnbindpåbud hos tannlegen
  Alle som skal innom offentlige tannklinikker i Nordland må bruke munnbind. Dette innføres samtidig med at regjeringen har innført strengere nasjonale tiltak for å hindre at smitten skal spre seg...
 • 31.03.2021 Vil du være med på å  gi gode tjenester i Lurøy?
  Lurøy kommune har målsetting om tidlig innsats og forebygging ved tverrfaglig samarbeid. Psykisk helsetjeneste består av psykisk helsearbeider og psykologressurs og inngår i et tverrfaglig team i...
 • 26.03.2021 Lokale kulturelle aktører på kommuneTV
  Vi har åpnet for at kommuneTV kan brukes til visning av videoer og innslag fra det lokale kulturlivet. Så langt er 4 teateroppsetninger fra Konsvik Teaterlag lagt inn: "På ville veier", "Grevinnen...

Kalender