Publisert 19.10.2021

Lurøy kommune har tilgjengelig nær kr 370.000 i ekstraordinære restmidler til næringsfondet på grunn av Covid-19. Det er særskilte prioriteringer ved denne utlysningen, og disse prioriteringene er basert på statlige føringer. Midlene er søkbare og kan benyttes som tilskudd til bedrifter og næringsaktører.

Formannskapet behandler og fordeler midlene.

Ordningen faller inn under "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet".

Publisert 15.10.2021

Fylkesrådet har den 28.09.2021 gjort følgende vedtak: Fylkesrådet vedtar skrivemåten Tonnes ferjeleie, Tonnes ferjekai og Tonnes hurtigbåtkai. Navnet på holdeplassen skal være Tonnes ferjeleie.

Publisert 11.10.2021

Det er planlagt nødvendig reparasjonsasfaltering, samt noe ny-asfaltering på deler av flere veistrekninger i kretsene  Onøy-Lurøy og Sleneset i løpet av uke 42.

Publisert 13.10.2021
Publisert 11.10.2021

Trivselen i Lurøy er avhengig av ivrige ildsjeler som brenner for ulike aktiviteter.  Som en påskjønnelse til disse opprettet Lurøy kommune Liv Lagaprisen.  Prisen skal deles ut for 12. gang i år.

Publisert 03.10.2021

I uke 39 gjennomførte vi siste vaksinering så langt. 

Samlet er da 77% av innbyggerne vaksinert med 1.dose, mens 70 % er fullvaksinert. 

Det er  bestilt opp vaksine til de som trenger dose 2  og dose 3 i slutten av oktober. Trolig vil vi kunne tilby vaksinering i uke 42 og 43. Nærmere om når og hvor vil bli informert om på hjemmesiden. 

Dose 3 gis til personer med alvorlig svekket immunforsvar. Lurer du på om du er i den gruppen som anbefales en tredje dose, kan du ta kontakt med legekontoret. Noen får også brev fra sykehuset/spesialisthelsetjenesten. 

Publisert 01.10.2021

Den 29.10.2021 vedtok Lurøy kommunestyre i sak 37/21 reguleringsendring Aldersund næringsområde i henhold til Plan- og bygningslovens §12-12.

Publisert 30.09.2021

Den 29.10.2021 vedtok Lurøy kommunestyre i sak 34/21 detaljreguleringsplan Lakseslakteri Lovund i henhold til Plan- og bygningslovens §12-12.

Publisert 18.08.2021

Nå er den nye versjonen av Bookbites tilgjengelig for både Android og iOS

Publisert 05.07.2021
  • Perioden for ordningen er utvidet til 31. oktober
  • Søknadsfristen er forlenget til 15. november
Publisert 09.06.2021

Nordland politidistrikt har endret fremgangsmåten for å melde og søke om tillatelse til arrangementer.

Har du planer om et arrangement, demonstrasjon, opptog, en stand eller lignende, på et offentlig sted, må du melde fra til politiet.

https://www.politiet.no/tjenester/arrangementer/#undefined

Publisert 27.05.2021

Nå kan alle mellom 18 og 65 år melde seg for ønske om Covid-19 vaksine. Vi gjør oppmerksom på at vi fremdeles følger nasjonale myndigheters prioriteringsrekkefølge og vil sette deg på liste i den prioriteringsrekkefølgen du er i.

Vaksinetelefonen vil være betjent torsdager og fredager fra kl. 10 -14

Du kan også melde ønske: 

I tillegg til vaksinetelefon kan du nå melde ønske på e-post

Vaksine@luroy.kommune.no   Husk ikke å oppgi sensitive opplysninger. Dvs ikke sykdom/diagnoser. Kun navn, alder, telefonnummer og bostedkrets.

Du kan:

  • Registeret deg for ønske om vaksine

Vi registrerer navn, alder, telefonnummer og bosted.

Når vi har vaksiner tilgjengelig i din krets vil du blir oppringt eller få en sms for oppmøte. Du vil bli oppringt eller få sms uken før oppmøte. Enkelte kan få på kortere varsel (dersom andre melder avbud).

Det er meldt om at kommunen får flere vaksiner i sommerukene.  Du kan derfor forvente at du får tilbud om vaksine i denne perioden.

Vaksinetelefonen er ikke betjent av helsepersonell. Du vil derfor ikke få svar på medisinske spørsmål om vaksinen; bivirkninger og lignende. Har du spørsmål om det kan du ta kontakt med helsesykepleier eller legetjenesten. Du finner også mye god informasjon på helsenorge.no og fhi.no.

Det kan bli stor pågang på telefon, får du ikke svar må du ringe på nytt.

Er du i alder 65 år eller eldre med sykdommer/tilstand og i risikogrupper blir du kontaktet av kommunens vaksineringsteam. Er du ikke allerede kontaktet, kan du gjerne ta kontakt.  

Har du fastlege i annen kommune og har en underliggende sykdom må du ta kontakt med din fastlege for å få vite hvilken prioriteringsgruppegruppe du tilhører.

Er du student, kommer fra Lurøy, er hjemme i sommer –og det er din tur i vaksinekøen, kan du få vaksinen her

Viktig informasjon:

  • Vaksinen er gratis og frivillig
  • Vaksineringen foregår i kommunens lokaler, du får beskjed hvor du skal møte
  • Husk legitimasjon med bilde
  • Kle deg i lette klær som gjør overarmen lett tilgjengelig for vaksinering
  • Husk du må vente i 20 minutter før du kan dra hjem

Det er viktig at du møter opp til avtalt tidspunkt – verken tidligere eller for sent. Vi ønsker ikke for mange personer inne i lokalet samtidig, og det er derfor viktig at man ikke kommer lenge før oppsatt time.

Hvordan er prioriteringslisten og hvem er i risikogruppe: 

Publisert 06.05.2021

Lurøy kommune har inngått avtale med Salten brann om feiing og tilsyn av boliger (helårsboliger) i kommunen.

Vi starter på Lurøy innland og Onøy/Lurøy i perioden 18. til 21.mai.

Foreløpig plan er at de skal feie på Lurøy fastland tirsdag 18.mai og fredag 21.mai. Onøy/Lurøy på onsdag 19.mai og torsdag 20.mai.

Salten brann vil også samtidig med feiing gjennomføre tilsyn med fyringsanlegget i boligene (ovn, pipe, gjennomføringer mm)

Øvrig del av kommunen vil etter planen få besøk senere i år.

Publisert 05.05.2021

Lånekassen søker etter teknologer og legger samtidig til rette for at søkere kan velge hvor i landet de nye ansatte vil jobbe fra. Hva med å kombinere en stilling i en landsomfattende organisasjon med å bo og leve i et oversiktlig og aktivt lokalsamfunn, i Helgelandskystens skjærgård? Lurøy byr på fantastisk friluftsliv til lands og på sjøen!

Publisert 20.04.2021

Mulighet for sommerjobb for ungdom mellom 13 - 17 år ved kommunens omsorgssenter. 

Vi tar i mot ungdom i alle omsorgskretser. 

Du må søke via kommunes ledige stillinger

https://8766.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4379428287?language=nb&link_source_id=0

Publisert 18.01.2021

Når de vanlige aktivitetene forsvinner, er det lett å bli passiv innendørs. Med budskapet #1omdagen vil Norsk Friluftsliv inspirere alle til å komme seg en tur ut hver dag.

 

Publisert 12.11.2020

Er dette noe for deg og din familie, ta snarest kontakt med barneverntjenesten:

 

Publisert 26.03.2020

Akkurat nå må denne typen aktivitet avgrenses sosialt til de nærmeste i husholdningen, men det er en fin uteaktivitet for store og små!

  

Publisert 24.03.2020

  Nordland fylkesbibliotek og Meieriet har i disse koronatider utviklet "Karanteket" (karanteket.no), en samleside for alle digitale bibliotektjenester som filmer, e-bøker, kurs og podcaster. Alt tilgjengelig hjemmefra.