Publisert 09.08.2022

Fra 1.juli 2022 anbefales personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere å ta en ny oppfriskningsdose.

Anbefalingen om ny oppfriskningsdose til denne aldersgruppen gjelder uavhengig om man har gjennomgått sykdom etter forrige dose. Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

Publisert 09.08.2022

 

1900 innbyggere. Nesten like mange øyer. Flere store oppdrettsselskaper.

– Og vi er selvsagt indrefileten på Helgeland, sier ordfører Håkon Lund i Lurøy kommune.

Les mer om stillingen og søk her

Publisert 07.07.2022

Lurøy kommunestyre har vedtatt støtte til utskifting av veglys  for 2022.

Siden alt ikke ble tildelt i søknadsrunden i vår så lyses dette nå ut på nytt.

Søknadsfrist er den 30.august 

  

Publisert 04.07.2022

  Kommunene på Helgeland (17 kommuner) og Helgelandssykehuset HF, jobber med å formalisere et samarbeid gjennom Helsefellesskap Helgeland. Samarbeidet skal bygge på avtaler og interessefellesskap mellom kommunene, og mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Dette skal bidra til at innbyggerne får godt koordinerte og likeverdige helse- og velferdstjenester, blant annet basert på intensjonene i avtalen.

Kommunene skal nå ansette en kommunal samhandlingsleder til sekretariatsfunksjonen i Helsefellesskapet Helgeland.  Det vil være en samhandlingsleder for kommunene på Helgeland.

Arbeidsgiver vil være en av kommunene i Helsefellesskapet. Faglig oppfølging av stillingen vil skje gjennom kommunerepresentantene som deltar i strategisk samarbeidsutvalg i Helsefellesskapet- og vertskommunen.

Les mer og søk på stillingen her

Publisert 01.07.2022

 Ordførere i Rødøy og Lurøy har signert samarbeidsavtaler for områdene Øresvik krets (Buneset – Dala) i Rødøy og Sørnesøy og Hestmona i Lurøy   

 

Publisert 23.06.2022

 Onsdag 22. juni inviterte Kvarøy fiskeoppdrett og Nova Sea alle 1.-7. klassinger i Lurøy til å delta på fotballskole med Bodø Glimts egen trenerstall. Etter fotballskolen ble det servert hjemmelaget pizza til alle deltakerne, før representantene fra Glimt gjennomførte trenerforum, et tilbud til alle som trener barn.

IL Bro, med Trond Even Jørgensen i spissen, tok oppgaven som vertskap for arrangementet som fant sted på gressmatta på Lurøya.

Dette fantastiske tilbudet til Lurøys barn og unge kom som et direkte resultat av at Kvarøy fiskeoppdrett og Nova Sea AS er sponsorer for Bodø Glimt.

Publisert 14.06.2022

Kystverket har vedtatt forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen, herunder for Røssøysundet ved Onøy i Lurøy kommune. Fartsgrensen er fastsatt til 5 knop for alle fartøy (næringsfartøy og fritidsfartøy). Forskriften er gjeldende fra 15.juni 2022. 

Publisert 09.06.2022

På grunn av ferieavvikling blir bibliotekene stengt i følgende perioder:

Publisert 07.06.2022

Målet med denne dagen er å oppmuntre til flere gode samtaler mellom de som gir helse og omsorgstjenester og de som mottar disse tjenestene. Vi oppfordrer helsepersonell til å stille et enkelt, men viktig spørsmål. Hva er det pasienten virkelig trenger, ønsker og håper på? Å flytte oppmerksomheten fra «hva er i veien med deg?» til «hva er viktig for deg?» bidrar til en viktig retningsendring i helsevesenet. Erfaring viser at aktiv deltakelse i utformingen av egne mål øker pasientens motivasjon og styrker mestringen. 

Lurøy kommune deltar i læringsnettverk for gode pasientforløp. 

Alle kommunens omsorgssentre er med på satsningen.  Bildet viser presentasjon av "hva er viktig for deg" metoden på Lurøy omsorgssenter.  

   

 

 

Publisert 25.04.2022

Epidemien i Norge og i Lurøy har nådd smittetoppen og er nå klart synkende. 5.april opphevet Regjeringen rådet om å holde seg hjemme i 4 døgn ved påvist covid-19. 

Det vurderes ikke lengre nødvendig å begrense smitten med andre anbefalinger enn at syke personer holder seg hjemme. 

Kommunen har fremdeles hurtigtester tilgjengelig for de som ønsker teste seg. Ut over det vil det vil det som før være mulig å pcr teste seg ved henvendelse til legekontoret 

Når det gjelder selvregistering trenger det ikke lengre registreres på kommunens nettsider. 

Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med covid-19 på
Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende (fhi.no). 

Publisert 22.04.2022

Fra 1. april til 20. august er det båndtvang i hele landet.

Grunnen til dette er at dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden. I tillegg har Lurøy kommune en utvidet båndtvang. 

Publisert 19.04.2022

Lurøy kommune har bedt Kystverket om å regulere fart i Røssøysundet for både nærings- og fritidsfartøy. Det går biled i Røssøysundet som omfatter nesten alt sjøarealet i sundet, slik at det er Kystverket som har myndighet til å regulere farten her etter havne- og farvannsloven § 7.

Publisert 11.04.2022

Kommunen har samlet viktig informasjon relatert til flyktninger fra Ukraina og Russland, på kommunes hjemmeside. Her vil du, blant annet, finne nyttige linker til hvordan flyktninger kan:

  • Søke om beskyttelse opphold
  • Gå fram for å få gratis kollektivtransport
  • Få helsehjelp
  • Få informasjon om medbrakte kjæledyr

Frivillighet/tilbud

Kommunen vil trenge utleieboliger og bidrag fra frivillige/lag/foreninger. Kommunen oppfordrer til å ta kontakt dersom du ønsker å bidra.

Publisert 28.01.2022

Sjakk & Samfunn ønsker våren 2022 å samarbeide med fritidsklubber om å skape lavterskel sjakktilbud for ungdom.

Alle fritidsklubber og andre med tilbud for ungdom, kommunale så vel som private, kan melde seg på og motta gratis sjakkutstyr og inspirasjon fra Sjakk & Samfunn. Påmeldingsskjema finner dere her: https://www.sjakk.no/samfunn/v%C3%A5re-prosjekter/fritidsklubber

Publisert 09.06.2021

Nordland politidistrikt har endret fremgangsmåten for å melde og søke om tillatelse til arrangementer.

Har du planer om et arrangement, demonstrasjon, opptog, en stand eller lignende, på et offentlig sted, må du melde fra til politiet.

https://www.politiet.no/tjenester/arrangementer/#undefined

Publisert 06.05.2021

Lurøy kommune har inngått avtale med Salten brann om feiing og tilsyn av boliger (helårsboliger) i kommunen.

Vi starter på Lurøy innland og Onøy/Lurøy i perioden 18. til 21.mai.

Foreløpig plan er at de skal feie på Lurøy fastland tirsdag 18.mai og fredag 21.mai. Onøy/Lurøy på onsdag 19.mai og torsdag 20.mai.

Salten brann vil også samtidig med feiing gjennomføre tilsyn med fyringsanlegget i boligene (ovn, pipe, gjennomføringer mm)

Øvrig del av kommunen vil etter planen få besøk senere i år.

Publisert 18.01.2021

Når de vanlige aktivitetene forsvinner, er det lett å bli passiv innendørs. Med budskapet #1omdagen vil Norsk Friluftsliv inspirere alle til å komme seg en tur ut hver dag.

 

Publisert 12.11.2020

Er dette noe for deg og din familie, ta snarest kontakt med barneverntjenesten:

 

Publisert 26.03.2020

Akkurat nå må denne typen aktivitet avgrenses sosialt til de nærmeste i husholdningen, men det er en fin uteaktivitet for store og små!