Publisert 14.09.2021

 

 

 

Lurøy kommune har 1420 stemmeberettigede.

76,97% av oss har stemt, hhv 38,10% på forhånd og 38,87% på valgtinget.

Publisert 13.09.2021

Helsetjenesten har i dag 13.9.21 fått melding om en positiv covid-19 smittet innbygger. Vedkommende verken oppholder seg eller har vært i kommunen den siste tiden. 

Publisert 10.09.2021

Pr. uke 36 er 72% av innbyggerne vaksinert med 1.dose. 61% er fullvaksinert. 

Vi er nå i sluttfasen med vaksinering og den som nå vil ha vaksine må møte opp. Vi vil sette opp ukentlige drop-inn timer ut september. Passer ikke tidspunktet i den kretsen du bor, kan du møte opp i annen krets. Vaksinering av unge fra 12-årsalderen gjøres i samarbeid med foreldrene/pårørende og skolene. 

Publisert 10.09.2021

På grunn av sykdom og ferieavvikling har Lurøy legekontor redusert kapasitet i uke 37. Enkelte pasienttimer må derfor flyttes. Den det gjelder vil bli kontaktet. 

Legekontorets telefon er betjent som normalt. Bruk gjerne legekontorets nettløsning til bestilling av timer. 

Ved behov for legevakt ring 116 117. 

Ved akutt hjelp ring 113. 

 

Publisert 02.09.2021

Hekt deg på Helgeland, er en "bli kjent festival" med flere ulike arrangement som gjennomføres på Helgeland mellom den 27. september og den 3. oktober. 

Arrangementene skal bidra til at tilflyttere, tilbakeflyttere og innbyggene skal bli kjent med hverandre, med aktivitetstilbud og mulighetene i sitt nærområde. Her er det mulig for enkeltpersoner, lag og foreninger til bidra til et mer inkluderende Helgeland!

Publisert 18.08.2021

Nå er den nye versjonen av Bookbites tilgjengelig for både Android og iOS

Publisert 23.07.2021

Dragefossen AS har etter anbudsprosess fått i oppdrag fra Lurøy kommune å bygge fiber til alle fastboende og bedrifter fra Tonnes til Stokkvågen. Utbyggingen skal være ferdig høsten 2022.

Det er også tatt høyde for levering av fibertilkoblinger til fritidsboliger i området.

I anbudet som er levert har Dragefossen samarbeidsavtale med Signal Bredbånd på leveranse av tjenester i nettet.

Publisert 05.07.2021
  • Perioden for ordningen er utvidet til 31. oktober
  • Søknadsfristen er forlenget til 15. november
Publisert 09.06.2021

Nordland politidistrikt har endret fremgangsmåten for å melde og søke om tillatelse til arrangementer.

Har du planer om et arrangement, demonstrasjon, opptog, en stand eller lignende, på et offentlig sted, må du melde fra til politiet.

https://www.politiet.no/tjenester/arrangementer/#undefined

Publisert 27.05.2021

Nå kan alle mellom 18 og 65 år melde seg for ønske om Covid-19 vaksine. Vi gjør oppmerksom på at vi fremdeles følger nasjonale myndigheters prioriteringsrekkefølge og vil sette deg på liste i den prioriteringsrekkefølgen du er i.

Vaksinetelefonen vil være betjent torsdager og fredager fra kl. 10 -14

Du kan også melde ønske: 

I tillegg til vaksinetelefon kan du nå melde ønske på e-post

Vaksine@luroy.kommune.no   Husk ikke å oppgi sensitive opplysninger. Dvs ikke sykdom/diagnoser. Kun navn, alder, telefonnummer og bostedkrets.

Du kan:

  • Registeret deg for ønske om vaksine

Vi registrerer navn, alder, telefonnummer og bosted.

Når vi har vaksiner tilgjengelig i din krets vil du blir oppringt eller få en sms for oppmøte. Du vil bli oppringt eller få sms uken før oppmøte. Enkelte kan få på kortere varsel (dersom andre melder avbud).

Det er meldt om at kommunen får flere vaksiner i sommerukene.  Du kan derfor forvente at du får tilbud om vaksine i denne perioden.

Vaksinetelefonen er ikke betjent av helsepersonell. Du vil derfor ikke få svar på medisinske spørsmål om vaksinen; bivirkninger og lignende. Har du spørsmål om det kan du ta kontakt med helsesykepleier eller legetjenesten. Du finner også mye god informasjon på helsenorge.no og fhi.no.

Det kan bli stor pågang på telefon, får du ikke svar må du ringe på nytt.

Er du i alder 65 år eller eldre med sykdommer/tilstand og i risikogrupper blir du kontaktet av kommunens vaksineringsteam. Er du ikke allerede kontaktet, kan du gjerne ta kontakt.  

Har du fastlege i annen kommune og har en underliggende sykdom må du ta kontakt med din fastlege for å få vite hvilken prioriteringsgruppegruppe du tilhører.

Er du student, kommer fra Lurøy, er hjemme i sommer –og det er din tur i vaksinekøen, kan du få vaksinen her

Viktig informasjon:

  • Vaksinen er gratis og frivillig
  • Vaksineringen foregår i kommunens lokaler, du får beskjed hvor du skal møte
  • Husk legitimasjon med bilde
  • Kle deg i lette klær som gjør overarmen lett tilgjengelig for vaksinering
  • Husk du må vente i 20 minutter før du kan dra hjem

Det er viktig at du møter opp til avtalt tidspunkt – verken tidligere eller for sent. Vi ønsker ikke for mange personer inne i lokalet samtidig, og det er derfor viktig at man ikke kommer lenge før oppsatt time.

Hvordan er prioriteringslisten og hvem er i risikogruppe: 

Publisert 06.05.2021

Lurøy kommune har inngått avtale med Salten brann om feiing og tilsyn av boliger (helårsboliger) i kommunen.

Vi starter på Lurøy innland og Onøy/Lurøy i perioden 18. til 21.mai.

Foreløpig plan er at de skal feie på Lurøy fastland tirsdag 18.mai og fredag 21.mai. Onøy/Lurøy på onsdag 19.mai og torsdag 20.mai.

Salten brann vil også samtidig med feiing gjennomføre tilsyn med fyringsanlegget i boligene (ovn, pipe, gjennomføringer mm)

Øvrig del av kommunen vil etter planen få besøk senere i år.

Publisert 05.05.2021

Lånekassen søker etter teknologer og legger samtidig til rette for at søkere kan velge hvor i landet de nye ansatte vil jobbe fra. Hva med å kombinere en stilling i en landsomfattende organisasjon med å bo og leve i et oversiktlig og aktivt lokalsamfunn, i Helgelandskystens skjærgård? Lurøy byr på fantastisk friluftsliv til lands og på sjøen!

Publisert 20.04.2021

Mulighet for sommerjobb for ungdom mellom 13 - 17 år ved kommunens omsorgssenter. 

Vi tar i mot ungdom i alle omsorgskretser. 

Du må søke via kommunes ledige stillinger

https://8766.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4379428287?language=nb&link_source_id=0

Publisert 18.01.2021

Når de vanlige aktivitetene forsvinner, er det lett å bli passiv innendørs. Med budskapet #1omdagen vil Norsk Friluftsliv inspirere alle til å komme seg en tur ut hver dag.

 

Publisert 12.11.2020

Er dette noe for deg og din familie, ta snarest kontakt med barneverntjenesten:

 

Publisert 26.03.2020

Akkurat nå må denne typen aktivitet avgrenses sosialt til de nærmeste i husholdningen, men det er en fin uteaktivitet for store og små!

  

Publisert 24.03.2020

  Nordland fylkesbibliotek og Meieriet har i disse koronatider utviklet "Karanteket" (karanteket.no), en samleside for alle digitale bibliotektjenester som filmer, e-bøker, kurs og podcaster. Alt tilgjengelig hjemmefra.

Publisert 20.03.2020

 

Vi har i flere år samarbeidet med LIVEGYM om å tilby nettbasert gruppetrening til innbyggere i alle kretser. Tilbudet har blitt arrangert via idrettslag og skoler og finansieres via folkehelseavtalen med Nordland fylkeskommune. Dette gruppetilbudet kan vi grunnet koronarestriksjoner ikke tilby akkurat nå. MEN i disse tider, når organiserte fritidsaktiviteter er satt på pause, er det kanskje viktigere enn noen gang å finne gode alternativer til aktivitet, trening og en «time out».

INNBYGGERE I LURØY KAN DERFOR NÅ TRENE GRATIS HJEMME MED LIVEGYM OG LIVEGYM-SKOLE!

Publisert 18.03.2020

  Du kan låne bøker fra bibliotekbasen gratis. Den nye ebok-appen Bookbites erstatter den gamle appen ebokbib. Denne kan lastes ned fra Appstore for iPhone eller Google play butikk for android-enhet.

Publisert 17.06.2019

Se film her: https://www.youtube.com/embed/qlLE7w2le0A

 

Er du bekymret for brannsikkerheten til noen rundt deg? Nå kan du varsle om dette på branntips.no