Publisert 17.01.2022

KMD har tildelt Lurøy kommune kr 370 000 som skal benyttes som kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Målet med ordningen og tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter i næringene, gjennom tildeling av kompensasjonstilskudd. Hensikten er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak.

Publisert 17.01.2022

Vi får derfor ikke behandlet meldinger ol. som skulle kommet elektronisk. Dette gjelder både resepter, helserespons, elektronisk forespørsel til legekontoret.

Vi håper at det blir i orden i løpet av kvelden eller formiddagen i morgen.

Publisert 13.01.2022

Førstkommende uke (17.-23.01) blir biblioteket på Onøya åpent mandag og tirsdag (10-17) i stedet for tirsdag og torsdag. Hvis du hadde tenkt deg innom på torsdag og ikke har mulighet en av de dagene, send epost til bibliotek@luroy.kommune.no så ser vi om vi får ordna noe.

Publisert 06.01.2022

Lurøy kommune skal selge Onøyveien 108, gnr 20, bnr 48. Eiendommen skal selges til boligformål.

Boligen er lokalisert sentralt på Onøy med kort vei til skole, barnehage, svømmehall og butikk. Adkomsten er fra fylkesvei, og består av gruset innkjørsel med parkeringsplass for 1-2 biler.

Publisert 05.01.2022

Ny fysioterapeut har oppstart i sin hjemmel i uke 2/2022

Fysioterapeut Erlend Henriksen, tlf. 99345614.
Ta kontakt for timesbestilling, råd og veiledning.
Ta kontakt på mail erlend.henriksen.fysioterapi@outlook.com / tlf. 99345614 for time.

Åpningstider:
Onøy/Lurøy: Mandag 9:00 - 16:30.
Oppmøtested rådhuset, samme venterom som legekontor.

Sleneset: Fredag 9:30 – 13:30/18:30.
Oppmøtested Sleneset legekontor, samme venterom som lege.

Fysioterapeuten tar imot pasienter med og uten henvisning fra lege.
Fysioterapeuter er offentlig godkjent autorisert helsepersonell som jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. Behandlingen blir tilpasset individet ut fra undersøkelse og pasientens egen målsetning.
En førstegangskonsultasjon har som regel en varighet på 60min. Øvrig behandling vil variere fra 25-60min ut fra behov.

Publisert 21.12.2021
  • Dose 3 til de som har fått beskjed av spesialisthelsetjenesten om at de er i risikogruppe.
  • Boosterdose til alle over 18 år (som en 3. dose).
  • Vi vaksinerer bare med Pfizer vaksine.
  • Det er og vaksiner til de som vil ha dose 1 og 2.

Mellom dose 2 og 3 må det ha gått 20 uker.

Er du usikker på når du fikk vaksinen, finner du dette ved å logge på helsenorge.no eller ved å ringe tlf: 815 55 015

Publisert 17.12.2021

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør midler til tilskudd for tiltak som er med å fremme gode holdninger i trafikken!

Publisert 16.12.2021

I henhold til plan og bygningslovens § 12-10 vedtok Lurøy formannskap den 08.12.2021 i sak 172/21 å legge forslag til detaljregulering av Sørnesøy havn ut til offentlig ettersyn.

Publisert 14.12.2021

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Publisert 05.11.2021

 Ungdomstrinnet ved Onøy Lurøy oppvekstsenter stakk av med seieren i skolekonkurransen, som ble utlyst av Rent Hav Helgeland, i forbindelse med årets strandryddeuke! Alle klasser som hadde et ryddeopplegg under strandryddeuka ble oppfordret til å sende inn bilder og beskrivelse av aktiviteten til Polarsirkelen friluftsråd og ville med det være med i trekningen av en gratis klassetur med RIB, sammen med Visit Nesna.

De flittige elevene kan nå altså se frem til en spennende dag med fart og moro, som belønning for sin innsats!

Lurøy kommune gratulerer med flott innsats og velfortjent premie!

 

Publisert 01.10.2021

Den 29.10.2021 vedtok Lurøy kommunestyre i sak 37/21 reguleringsendring Aldersund næringsområde i henhold til Plan- og bygningslovens §12-12.

Publisert 09.06.2021

Nordland politidistrikt har endret fremgangsmåten for å melde og søke om tillatelse til arrangementer.

Har du planer om et arrangement, demonstrasjon, opptog, en stand eller lignende, på et offentlig sted, må du melde fra til politiet.

https://www.politiet.no/tjenester/arrangementer/#undefined

Publisert 27.05.2021

Nå kan alle mellom 18 og 65 år melde seg for ønske om Covid-19 vaksine. Vi gjør oppmerksom på at vi fremdeles følger nasjonale myndigheters prioriteringsrekkefølge og vil sette deg på liste i den prioriteringsrekkefølgen du er i.

Vaksinetelefonen vil være betjent torsdager og fredager fra kl. 10 -14

Du kan også melde ønske: 

I tillegg til vaksinetelefon kan du nå melde ønske på e-post

Vaksine@luroy.kommune.no   Husk ikke å oppgi sensitive opplysninger. Dvs ikke sykdom/diagnoser. Kun navn, alder, telefonnummer og bostedkrets.

Du kan:

  • Registeret deg for ønske om vaksine

Vi registrerer navn, alder, telefonnummer og bosted.

Når vi har vaksiner tilgjengelig i din krets vil du blir oppringt eller få en sms for oppmøte. Du vil bli oppringt eller få sms uken før oppmøte. Enkelte kan få på kortere varsel (dersom andre melder avbud).

Det er meldt om at kommunen får flere vaksiner i sommerukene.  Du kan derfor forvente at du får tilbud om vaksine i denne perioden.

Vaksinetelefonen er ikke betjent av helsepersonell. Du vil derfor ikke få svar på medisinske spørsmål om vaksinen; bivirkninger og lignende. Har du spørsmål om det kan du ta kontakt med helsesykepleier eller legetjenesten. Du finner også mye god informasjon på helsenorge.no og fhi.no.

Det kan bli stor pågang på telefon, får du ikke svar må du ringe på nytt.

Er du i alder 65 år eller eldre med sykdommer/tilstand og i risikogrupper blir du kontaktet av kommunens vaksineringsteam. Er du ikke allerede kontaktet, kan du gjerne ta kontakt.  

Har du fastlege i annen kommune og har en underliggende sykdom må du ta kontakt med din fastlege for å få vite hvilken prioriteringsgruppegruppe du tilhører.

Er du student, kommer fra Lurøy, er hjemme i sommer –og det er din tur i vaksinekøen, kan du få vaksinen her

Viktig informasjon:

  • Vaksinen er gratis og frivillig
  • Vaksineringen foregår i kommunens lokaler, du får beskjed hvor du skal møte
  • Husk legitimasjon med bilde
  • Kle deg i lette klær som gjør overarmen lett tilgjengelig for vaksinering
  • Husk du må vente i 20 minutter før du kan dra hjem

Det er viktig at du møter opp til avtalt tidspunkt – verken tidligere eller for sent. Vi ønsker ikke for mange personer inne i lokalet samtidig, og det er derfor viktig at man ikke kommer lenge før oppsatt time.

Hvordan er prioriteringslisten og hvem er i risikogruppe: 

Publisert 06.05.2021

Lurøy kommune har inngått avtale med Salten brann om feiing og tilsyn av boliger (helårsboliger) i kommunen.

Vi starter på Lurøy innland og Onøy/Lurøy i perioden 18. til 21.mai.

Foreløpig plan er at de skal feie på Lurøy fastland tirsdag 18.mai og fredag 21.mai. Onøy/Lurøy på onsdag 19.mai og torsdag 20.mai.

Salten brann vil også samtidig med feiing gjennomføre tilsyn med fyringsanlegget i boligene (ovn, pipe, gjennomføringer mm)

Øvrig del av kommunen vil etter planen få besøk senere i år.

Publisert 05.05.2021

Lånekassen søker etter teknologer og legger samtidig til rette for at søkere kan velge hvor i landet de nye ansatte vil jobbe fra. Hva med å kombinere en stilling i en landsomfattende organisasjon med å bo og leve i et oversiktlig og aktivt lokalsamfunn, i Helgelandskystens skjærgård? Lurøy byr på fantastisk friluftsliv til lands og på sjøen!

Publisert 18.01.2021

Når de vanlige aktivitetene forsvinner, er det lett å bli passiv innendørs. Med budskapet #1omdagen vil Norsk Friluftsliv inspirere alle til å komme seg en tur ut hver dag.

 

Publisert 12.11.2020

Er dette noe for deg og din familie, ta snarest kontakt med barneverntjenesten:

 

Publisert 26.03.2020

Akkurat nå må denne typen aktivitet avgrenses sosialt til de nærmeste i husholdningen, men det er en fin uteaktivitet for store og små!

  

Publisert 24.03.2020

  Nordland fylkesbibliotek og Meieriet har i disse koronatider utviklet "Karanteket" (karanteket.no), en samleside for alle digitale bibliotektjenester som filmer, e-bøker, kurs og podcaster. Alt tilgjengelig hjemmefra.