Publisert 17.03.2023

Følgende partier har levert inn liste ved kommunestyrevalget i Lurøy kommune 2023, innen fristen 31.03.23 kl 12.00:

Publisert 10.03.2023

Jeg, Sunniva, går i 10. klasse på Onøy/Lurøy oppvekstsenter. Jeg var så heldig at jeg fikk lov til å jobbe her på rådhuset under arbeidsuke på rådhuset. Slik gikk uken min som assistent i sentraladministrasjonen.

Publisert 09.03.2023

Den nye kommunedirektøren, Stian Skjærvik har sine røtter her i Lurøy og ønsker å sette Lurøy på kartet.  Han har blitt intervjuet av Sunniva Chun Nilsen.

Publisert 01.03.2023

Dette blir siste mulighet for 50-timers samfunnskunnskapsprøve for personer omfattet av introduksjonsloven og som er bosatt før 1. januar 2022.

Publisert 28.02.2023

Fra og med 27.02.2023 gikk Lurøy barnevernstjeneste over til nytt fagsystem – Modulus barn. I den forbindelse skal alle bekymringsmeldinger, både fra privatpersoner og som offentlig ansatt eller fagperson med meldeplikt, meldes inn via https://bekymringsmelding.fiks.ks.no/privat eller https://bekymringsmelding.fiks.ks.no/offentlig

Publisert 27.02.2023

I henhold til eiendomsskattelovens § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig ettersyn ved teknisk etat, Tonnes  og på kommunens hjemmeside i perioden frem til 01.04.2023.

  

 

Publisert 23.02.2023

Nordland fylkeskommune har sendt til høring drift av fergesambandene Stokkvågen – Træna, og Stokkvågen - Onøy - Sleneset - Lovund fra 1.2.2026. Siden dagens kontrakt utløper 31. januar 2026, ønsker fylkeskommunen justeringer i ruteplan og andre forhold tilknyttet kontrakten, i forkant av utlysningen.

Høringen gjelder ferjesambandene:

  • 18-192 Træna - Onøy - Stokkvågen
  • 18-344 Lovund - Sleneset - Onøy - Stokkvågen
Publisert 21.02.2023

Odin Aleksander Einarsen bor i Bonekra på Indre Kvarøy. Han er elev ved Kvarøy oppvekstsenter og går i femte klasse. Som del av en skoleoppgave i nynorsk, har han intervjuet den nye læreren ved skolen, June Bøe. Odin Aleksander har valgt å dele dette flotte intervjuet med Lurøy kommune! Vi synes det er helt strålende at våre unge innbyggere ønsker å medvirke som freelance journalister til hjemmesiden vår! Og det er nok veldig fint for våre lesere å bli litt bedre kjent med den nye læreren på Kvarøy.

Vi retter en stor takk til Odin Aleksander for en flott artikkel! 

Publisert 06.02.2023

Vi trenger deg som vil være fosterhjem for barn og ungdom på Helgeland. 

Publisert 18.11.2022

Fredag morgen kl. 6:30 går alarmen! Det er meldt om gressbrann ved ei hytte i Aldersundet! Noen av mannskapene blir brått vekket, andre er allerede oppe. Alt tilgjengelig mannskap rykker ut, i dag var det 6 mann.

Publisert 31.10.2022

Karl-Anton Swensen trer av som rådmann for Lurøy kommune fra og med i dag, 31.10.22. Karl-Anton søker nå nye utfordringer i stillingen som kommunedirektør for Nærøysund kommune, en kommune med nesten 10 000 innbyggere.

Vi vil med dette rette en stor takk til Karl-Anton for et godt samarbeid og alle hans utallige arbeidstimer, igjennom disse snart 11 årene som har gått! Vi ønsker ham lykke til i den nye jobben! Her kan du lese hans avskjed:

Publisert 01.07.2022

 Ordførere i Rødøy og Lurøy har signert samarbeidsavtaler for områdene Øresvik krets (Buneset – Dala) i Rødøy og Sørnesøy og Hestmona i Lurøy   

 

Publisert 23.06.2022

 Onsdag 22. juni inviterte Kvarøy fiskeoppdrett og Nova Sea alle 1.-7. klassinger i Lurøy til å delta på fotballskole med Bodø Glimts egen trenerstall. Etter fotballskolen ble det servert hjemmelaget pizza til alle deltakerne, før representantene fra Glimt gjennomførte trenerforum, et tilbud til alle som trener barn.

IL Bro, med Trond Even Jørgensen i spissen, tok oppgaven som vertskap for arrangementet som fant sted på gressmatta på Lurøya.

Dette fantastiske tilbudet til Lurøys barn og unge kom som et direkte resultat av at Kvarøy fiskeoppdrett og Nova Sea AS er sponsorer for Bodø Glimt.

Publisert 14.06.2022

Kystverket har vedtatt forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen, herunder for Røssøysundet ved Onøy i Lurøy kommune. Fartsgrensen er fastsatt til 5 knop for alle fartøy (næringsfartøy og fritidsfartøy). Forskriften er gjeldende fra 15.juni 2022. 

Publisert 07.06.2022

Målet med denne dagen er å oppmuntre til flere gode samtaler mellom de som gir helse og omsorgstjenester og de som mottar disse tjenestene. Vi oppfordrer helsepersonell til å stille et enkelt, men viktig spørsmål. Hva er det pasienten virkelig trenger, ønsker og håper på? Å flytte oppmerksomheten fra «hva er i veien med deg?» til «hva er viktig for deg?» bidrar til en viktig retningsendring i helsevesenet. Erfaring viser at aktiv deltakelse i utformingen av egne mål øker pasientens motivasjon og styrker mestringen. 

Lurøy kommune deltar i læringsnettverk for gode pasientforløp. 

Alle kommunens omsorgssentre er med på satsningen.  Bildet viser presentasjon av "hva er viktig for deg" metoden på Lurøy omsorgssenter.  

   

 

 

Publisert 25.04.2022

Epidemien i Norge og i Lurøy har nådd smittetoppen og er nå klart synkende. 5.april opphevet Regjeringen rådet om å holde seg hjemme i 4 døgn ved påvist covid-19. 

Det vurderes ikke lengre nødvendig å begrense smitten med andre anbefalinger enn at syke personer holder seg hjemme. 

Kommunen har fremdeles hurtigtester tilgjengelig for de som ønsker teste seg. Ut over det vil det vil det som før være mulig å pcr teste seg ved henvendelse til legekontoret 

Når det gjelder selvregistering trenger det ikke lengre registreres på kommunens nettsider. 

Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med covid-19 på
Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende (fhi.no). 

Publisert 22.04.2022

Fra 1. april til 20. august er det båndtvang i hele landet.

Grunnen til dette er at dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden. I tillegg har Lurøy kommune en utvidet båndtvang. 

Publisert 28.01.2022

Sjakk & Samfunn ønsker våren 2022 å samarbeide med fritidsklubber om å skape lavterskel sjakktilbud for ungdom.

Alle fritidsklubber og andre med tilbud for ungdom, kommunale så vel som private, kan melde seg på og motta gratis sjakkutstyr og inspirasjon fra Sjakk & Samfunn. Påmeldingsskjema finner dere her: https://www.sjakk.no/samfunn/v%C3%A5re-prosjekter/fritidsklubber