Publisert 19.07.2021

For at du skal kunne stemme i Lurøy på valgdagene må du stå i manntallet.

Manntallet legges kun ut til offentlig ettersyn hos Lurøy kommune og du kan sjekke om du står der ved å ringe telefon 90 27 82 25. Dette er et smitteverntiltak pga covid-19.

Manntallet legges ut fra 19. juli og ligger ute til og med valgdagen.

Publisert 05.07.2021
  • Perioden for ordningen er utvidet til 31. oktober
  • Søknadsfristen er forlenget til 15. november
Publisert 01.07.2021

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme.

Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge.
Husk å ta med legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.

I Lurøy kan du ta kontakt via telefon 90 27 82 25 eller e-post postmottak@luroy.kommune.no.

I denne perioden vil det ikke finnes fullstendige stemmesedler. Du vil bare kunne stemme på parti, ikke endre liste.

Publisert 24.06.2021

Turistinformasjonen i Lurøy er åpent fra 23.juni til 6. august 2021:

Mandag til fredag mellom kl. 11 og 16

Lørdag og søndag mellom kl. 12 og 16

Turistinformasjonen  holder til i lokalene til Grønsvik Kystfort.

 

Publisert 23.06.2021

Dragefossen AS har etter anbudsprosess fått i oppdrag fra Lurøy kommune å bygge fiber til alle fastboende og bedrifter fra Tonnes til Stokkvågen. Utbyggingen skal være ferdig høsten 2022.

Det er også tatt høyde for levering av fibertilkoblinger til fritidsboliger i området.

I anbudet som er levert har Dragefossen samarbeidsavtale med Signal Bredbånd på leveranse av tjenester i nettet.

Publisert 21.06.2021

I henhold til plan og bygningslovens § 12-10 vedtok Lurøy formannskap den 16.06.2021 i sak 94/21 å legge forslag til detaljregulering av Lakseslakteri på Lovund ut til offentlig ettersyn. I samme sak har formannskapet også vedtatt revidert planprogram. 

Publisert 21.06.2021

I henhold til plan og bygningslovens § 12-10 vedtok Lurøy formannskap den 16.06.2021 i sak 92/21 å legge forslag til endring av reguleringsplan Aldersund næringsområde ut til offentlig ettersyn.

Publisert 18.06.2021

Susanne Kibsgaard har gjennomført sin toårige videreutdanning og er nå ferdig utdannet kreftsykepleier!
Vi gratulerer Susanne med vel gjennomført! Og gratulerer oss selv med kreftsykepleier!

  

 

Publisert 18.06.2021

HMS og Brann og beredskap har stått i fokus på ytre omsorgsdistrikt.
Vi er alle takknemlig for at våre omsorgs senter på Lovund og Sleneset har få sprinkelanlegg og blir nå direkte koblet til 110.
Men ansattes jobb i forhold til Brann og evakuering er svært viktig.
Den 09.06.21 fikk det lokale brannkorps og ansatte ved Lovund omsorgssenter øve på evakuering og slukking.
Den 16.06.21 fikk ansatte ved Sleneset omsorgssenter gjennomført slukke øvelse med hjelp av det lokale brannkorps.
Det rettes en stor takk til de lokale brannkorps for bidraget og gjennomføringen.
Vi håper selvsagt at vi aldri må ta lærdommen i bruk

Publisert 11.06.2021

Lurøy kommune tilbyr sommerskole for elever i Lurøy i samarbeid med LUIL på Lovund og Polarsirkel Maritime. 

Publisert 09.06.2021

Nordland politidistrikt har endret fremgangsmåten for å melde og søke om tillatelse til arrangementer.

Har du planer om et arrangement, demonstrasjon, opptog, en stand eller lignende, på et offentlig sted, må du melde fra til politiet.

https://www.politiet.no/tjenester/arrangementer/#undefined

Publisert 07.06.2021

 

  1. den generelle momskompensasjonsordningen
  2. koronaordning for arrangement og aktivitet
Publisert 27.05.2021

Nå kan alle mellom 18 og 65 år melde seg for ønske om Covid-19 vaksine. Vi gjør oppmerksom på at vi fremdeles følger nasjonale myndigheters prioriteringsrekkefølge og vil sette deg på liste i den prioriteringsrekkefølgen du er i.

Vaksinetelefonen vil være betjent torsdager og fredager fra kl. 10 -14

Du kan også melde ønske: 

I tillegg til vaksinetelefon kan du nå melde ønske på e-post

Vaksine@luroy.kommune.no   Husk ikke å oppgi sensitive opplysninger. Dvs ikke sykdom/diagnoser. Kun navn, alder, telefonnummer og bostedkrets.

Du kan:

  • Registeret deg for ønske om vaksine

Vi registrerer navn, alder, telefonnummer og bosted.

Når vi har vaksiner tilgjengelig i din krets vil du blir oppringt eller få en sms for oppmøte. Du vil bli oppringt eller få sms uken før oppmøte. Enkelte kan få på kortere varsel (dersom andre melder avbud).

Det er meldt om at kommunen får flere vaksiner i sommerukene.  Du kan derfor forvente at du får tilbud om vaksine i denne perioden.

Vaksinetelefonen er ikke betjent av helsepersonell. Du vil derfor ikke få svar på medisinske spørsmål om vaksinen; bivirkninger og lignende. Har du spørsmål om det kan du ta kontakt med helsesykepleier eller legetjenesten. Du finner også mye god informasjon på helsenorge.no og fhi.no.

Det kan bli stor pågang på telefon, får du ikke svar må du ringe på nytt.

Er du i alder 65 år eller eldre med sykdommer/tilstand og i risikogrupper blir du kontaktet av kommunens vaksineringsteam. Er du ikke allerede kontaktet, kan du gjerne ta kontakt.  

Har du fastlege i annen kommune og har en underliggende sykdom må du ta kontakt med din fastlege for å få vite hvilken prioriteringsgruppegruppe du tilhører.

Er du student, kommer fra Lurøy, er hjemme i sommer –og det er din tur i vaksinekøen, kan du få vaksinen her

Viktig informasjon:

  • Vaksinen er gratis og frivillig
  • Vaksineringen foregår i kommunens lokaler, du får beskjed hvor du skal møte
  • Husk legitimasjon med bilde
  • Kle deg i lette klær som gjør overarmen lett tilgjengelig for vaksinering
  • Husk du må vente i 20 minutter før du kan dra hjem

Det er viktig at du møter opp til avtalt tidspunkt – verken tidligere eller for sent. Vi ønsker ikke for mange personer inne i lokalet samtidig, og det er derfor viktig at man ikke kommer lenge før oppsatt time.

Hvordan er prioriteringslisten og hvem er i risikogruppe: 

Publisert 19.05.2021

Kvarøy fiskeoppdrett har over tid arbeidet med ulike tiltak for å bedre miljøprofilen på sin lakseproduksjon. Heriblant kan nevnes utvikling av mer miljøvennlig laksefôr, ansettelse av strandryddere i sommersesongen og de har bidratt sterkt inn i "Rent Hav Helgeland" sitt arbeid. 

De har nå også, i samarbeid med Løvold AS, utviklet et tau som skal være gjenkjennbart som "Kvarøytau", ispedd den Kvarøyblå fargen. Dette gjør de for at du som finner tauverk på avveie skal vite hvem som eier det. Og de utlover finnerlønn dersom du melder fra om et slikt funn til tau@kvaroy.no med bilde av funnet tau og kontaktinfo. 

Nå går Kvarøy fiskeoppdrett ut med en pressemelding for at publikum skal gjøres kjent med ordningen. Du kan lese pressemeldingen i sin helhet under bildet.

 

Publisert 06.05.2021

Lurøy kommune har mottatt midler fra Utdanningsdirektoratet for å tilby gratis Sommerskole til barn og unge i kommunen. Målgruppen for Sommerskolen er barn og unge fra 1. – 10. trinn.

Sommerskolen skal være en arena der barn og unge kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021.

Lurøy kommune ønsker at Sommerskolen skal fremme mestring og motivasjon, og ønsker tilbud som lar barn og unge få utfolde seg på andre arenaer enn de mer formale skoleaktivitetene. Med å delta på Sommerskolen kan barn og unge lære noe nytt, mestre utfordringer, oppleve kulturelle og fysiske aktiviteter og treffe jevnaldrende med samme interesser. Og viktigst av alt – å delta på Sommerskolen skal være GØY!

Publisert 06.05.2021

Lurøy kommune har inngått avtale med Salten brann om feiing og tilsyn av boliger (helårsboliger) i kommunen.

Vi starter på Lurøy innland og Onøy/Lurøy i perioden 18. til 21.mai.

Foreløpig plan er at de skal feie på Lurøy fastland tirsdag 18.mai og fredag 21.mai. Onøy/Lurøy på onsdag 19.mai og torsdag 20.mai.

Salten brann vil også samtidig med feiing gjennomføre tilsyn med fyringsanlegget i boligene (ovn, pipe, gjennomføringer mm)

Øvrig del av kommunen vil etter planen få besøk senere i år.

Publisert 05.05.2021

Lånekassen søker etter teknologer og legger samtidig til rette for at søkere kan velge hvor i landet de nye ansatte vil jobbe fra. Hva med å kombinere en stilling i en landsomfattende organisasjon med å bo og leve i et oversiktlig og aktivt lokalsamfunn, i Helgelandskystens skjærgård? Lurøy byr på fantastisk friluftsliv til lands og på sjøen!

Publisert 20.04.2021

Mulighet for sommerjobb for ungdom mellom 13 - 17 år ved kommunens omsorgssenter. 

Vi tar i mot ungdom i alle omsorgskretser. 

Du må søke via kommunes ledige stillinger

https://8766.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4379428287?language=nb&link_source_id=0

Publisert 31.03.2021

Lurøy kommune har målsetting om tidlig innsats og forebygging ved tverrfaglig samarbeid. Psykisk helsetjeneste består av psykisk helsearbeider og psykologressurs og inngår i et tverrfaglig team i etaten.

Publisert 18.02.2021

Torsdag, den 18. februar 2021, åpnet Ordfører i Lurøy, Håkon Lund, Lurøys første ladestasjon. Ladestasjonen befinner seg i havna i Aldersundet, ved Nasjonal Turistveg, Helgelandskysten