Publisert 22.10.2020

Trivselen i Lurøy er avhengig av ivrige ildsjeler som brenner for ulike aktiviteter.  Som en påskjønnelse til disse opprettet Lurøy kommune Liv Lagaprisen.  Prisen deles ut for 11. gang i år.

Publisert 21.10.2020

Dersom du ikke får svar innen rimelig tid når du ringer og du ikke får beskjed om at du står i kø, må du dessverre legge på og prøve å ringe oss på nytt.

Publisert 21.10.2020

Lovundlaks har søkt om biomasseendring på lokalitet Måvær. Søknaden ligger nå ute til høring.

Publisert 20.10.2020

Lurøy kommune har fått brev fra Kartverket angående uttalelse av skrivemåten for Kongsvik - Konsvik. Det presiseres at saken gjelder kun eiendom gnr. 44. bnr 1 da resterende del vedtatt med skrivemåten Konsvik.

Publisert 19.10.2020

Takk til alle som har bidratt til et rekordresultat for Lurøy i årets tv aksjon, "Et hav av muligheter".

Her representert med tegningen som 1.-2. klasse ved Onøy/Lurøy oppvekstsenter har laget.

Publisert 19.10.2020

13. og 14. oktober 2020 deltok medlemmer i kommunestyre og kontrollutvalg samt leder i næringsutvalget på folkevalgtopplæring. Også rådmannens ledergruppe deltok første dag.

Opplæringen ble avholdt på Oscarbrygga, Tonnes og skulle egentlig vært avviklet på nyåret etter at kommunestyret var valgt høsten 2019. Pga koronapandemien måtte den flyttes til oktober.

Publisert 13.10.2020

Mellom tirsdag den 14. til og med torsdag 16. oktober, og i tidsrommet fra den 19. til og med den 23.10,  vil det bli gjennomført vedlikehold på deler av ledningsnettet ved Sleneset vannverk. Områdene som kan bli berørt er Grindhågen og Salta. Vannet kan bli borte i perioder på dagtid i disse områdene. 

Publisert 09.10.2020

Mandatet til gruppen er å se på all samferdsel i vårt område, med utgangspunkt i de høringer/innspill som er kommet, og vedtak som er gjort på dette saksområdet.

Det legges til grunn at samferdselen i området ses i sammenheng, og at det foreslås rutetabeller for de aktuelle rutene.

Basisen må være fergeruter som tilfredsstiller næringslivets transportbehov, intern pendling og øvrige reisende.

Publisert 09.10.2020

Torsdag 08.10. gjennomførte ordfører møte med fylkesråden for transport og infrastruktur Bent Joakim Bentzen og fylkesdirektør for transport og infrastruktur Odd Inge Bardal.

Møte ble avholdt som fjernmøte.

Publisert 07.10.2020

Årets influensavaksine tilbys fra 19.oktober. Vi oppfordrer alle til å møte på felles vaksineringsdatoer.  

Publisert 01.10.2020

Sametinget har lyst ut tilskuddsmidler til private eiere av freda samiske bygninger og til fartøyvern.

Elektronisk søknadsskjema og regelverk for tilskudd til freda samiske bygninger og for fartøyvern finner du på Riksantikvarens nettsider.

Publisert 14.08.2020

Alle som mistenker at de er smittet for covid-19, kan nå bli testet. Du trenger ikke henvisning fra lege

Publisert 05.08.2020

Lurøy kommune har fått tildelt kr 1.294.072 i ekstraordinære midler til næringsfondet på grunn av Covid-19. Det er særskilte prioriteringer ved denne utlysningen, og disse prioriteringene er basert på statlige føringer. Midlene er søkbare og kan benyttes som tilskudd til bedrifter og næringsaktører.

Formannskapet behandler og fordeler midlene.

Ordningen faller inn under "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet".

Publisert 05.08.2020
Publisert 07.07.2020

Les om noen av reisetilbudene i Lurøy i det digitale reiselivsmagasinet "Opplev Helgeland og Salten"

  

 

 

 

Publisert 15.06.2020

 

Publisert 02.06.2020
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Vi har fått inn mange fine nye bøker som bare ligger og venter små og store lånere. Over ser ser dere et lite utvalg.

Publisert 28.04.2020

Torsdag den 23.april 2020 ble det varslet om flere steinsprang fra et området på Lovundfjellet.

Det ble så fort været tillot det gjennomført filming av det aktuelle området med drone.

Filmen er så benyttet som grunnlag for geolog sin vurdering av hendelsen. Vi har i dag mottatt vurdering fra NGI.

Publisert 03.04.2020

 Lurøy kommune med sine 1372 små og store øyer er, som andre kommuner i Norge og verden, sterkt berørt av koronaviruset. Næringsliv og kommune jobber for å opprettholde funksjoner og tjenester, for å sikre et godt tilbud til innbyggere. Flere næringsaktører i kommunen har opplevd å få forbud mot yrkesutøvelse i løpet av timer, andre opplever omsetningssvikt. Barn og ungdom er naturlig berørt, ikke minst gjennom stenging av barnehager og skoler. Voksne er berørt på andre måter, i form av permitteringer, hjemmekontor, hjemmeskole, barnepass og kanskje også med usikkerhet for fremtiden.

Publisert 26.03.2020

Akkurat nå må denne typen aktivitet avgrenses sosialt til de nærmeste i husholdningen, men det er en fin uteaktivitet for store og små!