Publisert 08.04.2021

Lurøy kommunestyre har vedtatt støtte til utskifting av veglys  for 2021.

Det er avsatt 150.000 kr til dette formålet i år

  

Publisert 06.04.2021

Alle som skal innom offentlige tannklinikker i Nordland må bruke munnbind.

Dette innføres samtidig med at regjeringen har innført strengere nasjonale tiltak for å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte. Folkehelseinstituttet anbefaler at barn over 12 år bruker munnbind. 

Publisert 31.03.2021

Lurøy kommune har målsetting om tidlig innsats og forebygging ved tverrfaglig samarbeid. Psykisk helsetjeneste består av psykisk helsearbeider og psykologressurs og inngår i et tverrfaglig team i etaten.

Publisert 26.03.2021

Vi har åpnet for at kommuneTV kan brukes til visning av videoer og innslag fra det lokale kulturlivet. Så langt er 4 teateroppsetninger fra Konsvik Teaterlag lagt inn: "På ville veier", "Grevinnen går igjen - igjen", "En maler kommer sjelden alene" og "Åndenes makt".

  

Publisert 25.03.2021

Regjeringen har innført strengere nasjonale tiltak. Tiltakene er gjeldende fra torsdag 25. mars, også for innbyggere, bedrifter og besøkende i Lurøy.  De nasjonale tiltakene finner du på kommunens nettside, og er linket direkte til FHI og Helsenorge, (disse oppdateres fortløpende ved endringer).

De nye anbefalinger innebærer flere skjerpelser. De viktigste omhandler utvidelse av avstandskravet til andre, fra en til to meter, anbefaling om maks ti sosiale kontakter per uke og maks to gjester på besøk. Alle reiser som ikke er nødvendig anbefales utsatt. Videre anbefales det at varehus og kjøpesenter kun benyttet av egne innbyggere. Det betyr at besøk til andre kommuner for handling på disse frarådes.

Publisert 25.02.2021

 

Publisert 24.02.2021

I henhold til eiendomsskattelovens § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig ettersyn ved teknisk etat, Tonnes  og på kommunens hjemmeside i perioden frem til 12.04.2020.  

Publisert 18.02.2021

Torsdag, den 18. februar 2021, åpnet Ordfører i Lurøy, Håkon Lund, Lurøys første ladestasjon. Ladestasjonen befinner seg i havna i Aldersundet, ved Nasjonal Turistveg, Helgelandskysten

Publisert 18.01.2021

Når de vanlige aktivitetene forsvinner, er det lett å bli passiv innendørs. Med budskapet #1omdagen vil Norsk Friluftsliv inspirere alle til å komme seg en tur ut hver dag.

 

Publisert 12.11.2020

Er dette noe for deg og din familie, ta snarest kontakt med barneverntjenesten:

 

Publisert 26.03.2020

Akkurat nå må denne typen aktivitet avgrenses sosialt til de nærmeste i husholdningen, men det er en fin uteaktivitet for store og små!

  

Publisert 24.03.2020

  Nordland fylkesbibliotek og Meieriet har i disse koronatider utviklet "Karanteket" (karanteket.no), en samleside for alle digitale bibliotektjenester som filmer, e-bøker, kurs og podcaster. Alt tilgjengelig hjemmefra.

Publisert 20.03.2020

 

Vi har i flere år samarbeidet med LIVEGYM om å tilby nettbasert gruppetrening til innbyggere i alle kretser. Tilbudet har blitt arrangert via idrettslag og skoler og finansieres via folkehelseavtalen med Nordland fylkeskommune. Dette gruppetilbudet kan vi grunnet koronarestriksjoner ikke tilby akkurat nå. MEN i disse tider, når organiserte fritidsaktiviteter er satt på pause, er det kanskje viktigere enn noen gang å finne gode alternativer til aktivitet, trening og en «time out».

INNBYGGERE I LURØY KAN DERFOR NÅ TRENE GRATIS HJEMME MED LIVEGYM OG LIVEGYM-SKOLE!

Publisert 18.03.2020

  Du kan låne bøker fra bibliotekbasen gratis. Den nye ebok-appen Bookbites erstatter den gamle appen ebokbib. Denne kan lastes ned fra Appstore for iPhone eller Google play butikk for android-enhet.

Publisert 17.06.2019

Se film her: https://www.youtube.com/embed/qlLE7w2le0A

 

Er du bekymret for brannsikkerheten til noen rundt deg? Nå kan du varsle om dette på branntips.no

Publisert 15.01.2019

Tilsynsfører

Tilsynsførere engasjeres for barn i fosterhjem. Formålet med oppdraget er å sikre at barnet blir godt ivaretatt i fosterhjemmet. 

Støttekontakt

Oppdrag med å ta med barn/ungdom eller voksne på ulike fritidsaktiviteter. Støttekontakten skal bidra til positive opplevelser gjennom sosialt samvær, gi leksehjelp osv. 

Besøks-/avlastningshjem

Det søkes etter trygge og stabile voksne som kan være besøks-/avlastningshjem for barn eller ungdom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. 

 

Publisert 03.12.2018

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.

Publisert 12.11.2018

Lurøy kommune har inngått avtale med Fosterhjem Helgeland som er et interkommunalt prosjekt som innen 2019 vil etablere en tjeneste som rekrutterer, kurser og veileder fosterhjem og beredskapshjem på Helgeland. 

 

Publisert 12.11.2018

Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres.

Publisert 17.09.2018
natur

Lurøy har et spennede og eventyrlig næringsliv som trenger rekruttering for å utvikle seg videre.  Som et ledd i å rekruttere har kommunen gått sammen med næringslivet og opprettet en felles plattform for stillingsutlysninger for alle bedrifter i Lurøy kommune. Med å lyse ut ledige stillinger i privat og offentlig næringsliv i fellesskap vil bredden i sysselsettingen i Lurøy komme frem. I tillegg økes muligheten for sysselsetting med at også en eventuell partner kan orientere seg om tilgjengelige jobber på en enkel måte.