Publisert 25.02.2021

 

Publisert 24.02.2021

I henhold til eiendomsskattelovens § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig ettersyn ved teknisk etat, Tonnes  og på kommunens hjemmeside i perioden frem til 12.04.2020.  

Publisert 23.02.2021

Teknisk etat har ledige stillinger som vedlikeholdsarbeider på Sleneset, og som feier.

Som vedlikeholdsarbeider bør du ha relevant fagbrev i bygge- eller anleggsfag, gjerne med minst C1/BE og anleggsmaskinførerbevis. Relevant erfaring kan erstatte formell utdannelse, og annen relevant utdannelse og/eller praksis vil kunne komme i betraktning.

Dersom du ønsker å søke på stilling som feier, er det ønskelig med relevant fagbrev. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse/fagkrav, gjerne med kompetanse innenfor feiling

 

Publisert 18.02.2021

Torsdag, den 18. februar 2021, åpnet Ordfører i Lurøy, Håkon Lund, Lurøys første ladestasjon. Ladestasjonen befinner seg i havna i Aldersundet, ved Nasjonal Turistveg, Helgelandskysten

Publisert 17.02.2021

Lurøy kommune har fremdeles ingen innbyggere bosatt i kommunen med koronasmitte. Antall som har testet seg har gått noe ned i Lurøy de siste to ukene. Med tanke på den siste tidens økning i de muterte virusvariantene vil vi  fremdeles anbefale lav terskel for testing. Alle med nyoppstått luftveisinfeksjoner eller andre symptomer på covid-19 bør testes. Får du varsel i appen "smittestopp" bør du også testes. FHI har oppdatert kriteriene for testing ved å anbefale økt testing av de som er definert som nærkontakter og en enklere måte å teste barn på (i fremre del av nesen). Se flytskjema for testing ved symptomer. 

Vaksinering

Alle over 85 år har nå fått tilbud om vaksinasjon. De fleste har tatt i mot tilbudet og enten fått dose 1 eller er fullvaksinert. Innbyggere på Sleneset i denne aldersgrupppen vaksineres på torsdag 18.2. 

I uke 8 skal innbyggere i Lovund fullvaksineres. Det vil den uken ikke bli satt noen dose 1 vaksiner. 

Neste prioriteringsrekkefølge er innbyggere i alderen 75 -84 år. Flere av disse har allerede fått vaksine. Resterende vil nå bli kontaktet av kommunens vaksineringsteam.

Publisert 09.02.2021

 

Publisert 09.02.2021

Lurøy kommune har pr. dd ingen påviste smittede av korona. 

Vi tester kontinuerlig etter forespørsel og vurdering.  

Vaksinestatus: Denne uken får kommunen det største antall doser hittil. Beboere på Konsvik og Aldersundet omsorgssenter vil få sin dose nr. 2. På Onøy/Lurøy vil alle over 85 år bli kontaktet og få tilbudet. Beboere på omsorgssentret var fullvaksinert forrige uke. Forrige uke fikk også mange på Lovund vaksine. Vi valgte der å vaksinere flere enn de over 85 år pga utfordringer med logistikken og kort holdbarhetstid på vaksinen etter at den er mottatt. De fleste over 85 år vil nå være vaksinert, enten med dose 1 eller fullvaksinert. Unntatt er enkelte på Sleneset. De vil bli kontaktet og prioritert neste uke. Det kan også være enkelte som ikke var tilstede ved vaksinering i de ulke kretsene. Disse vil bli kontaktet for ny avtale. 

Vaksinetilgangen styres av antall godkjente vaksiner, selve vaksineproduksjonen og hvordan sentrale myndigheter i Norge fordeler doser ut til kommunene. Dette betyr at vi ikke kan si eksakt når de ulike gruppene av innbyggerne får vaksinetilbud. Hittil har vi ringt alle aktuelle. Når vi skal vaksinere i lavere aldersklasser vil vi se på annet system for innkalling. 

Om du lurer på om du er oppringt fra et skjult nr, eller har spørsmål kan du ta kontakt med vaksineansvarlig, Hanne Teigen, 91695721!

Publisert 09.02.2021

I forbindelse med at Lurøy kommune har begynt å få en del henvendelser rundt hvilket regelverk som gjelder for gjennomføring av årsmøter mm. Minner vi om de nasjonale smitteverntiltakene:

Nasjonale-tiltak (PDF, 382 kB)

 

Publisert 02.02.2021

Lurøy og Træna kommune har fått tildelt midler som kan tildeles som tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), til drenering av jordbruksjord, til tiltak i beiteområder og til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK).

SMIL = Spesielle miljøtiltak i jordbruket
NMSK = Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Publisert 28.01.2021

  Lurøy bibliotek og mange andre bibliotek i Nordland tilbyr en lese- og utlånsapp for e-bøker og e-lydbøker i BookBites.
Bruk Bookbites til å låne e-bøker og e-lydbøker gratis fra biblioteket. Appen tilbyr gode lese- og lytteopplevelser.
Her finner du titler for alle aldersgrupper, både skjønnlitteratur og faktabøker.

Publisert 26.01.2021

Strandryddeuka er flyttet til høsten. Det vil likevel bli en vårryddedag 13. mars. Tidspunktet for vårryddingen er flyttet frem til 13. mars av hensyn til hekkesesongen.

Publisert 24.01.2021

Lurøy kommune har mottatt pressemelding  fra Statsforvalteren i Nordland og gjengir den i sin helhet. 

Statsforvalteren i Nordland ber folk unngå å reise til Osloregionen i tiden framover. Anbefalingen kommer etter omfattende smitteutbrudd av det muterte Covid-19-viruset i ti østlandskommuner.

 

Publisert 22.01.2021

Iht. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-8 varsles med dette igangsetting av detaljregulering av Lakseslakteri på Lovund og høring av planprogram.

Publisert 20.01.2021

Formannskapet stiller seg bak regjeringens nasjonale tiltak gjeldende fra og med 20. januar 2021 (med unntak av skjenking av alkohol på serveringssteder).

I tillegg stiller formannskapet seg bak Stortingets endring av skjenkeregler da Lurøy kommune for tiden har lavt smittepress.

 

Følgende nasjonale retningslinjer presiseres gjeldende i Lurøy kommune fra og med fredag 22. januar 2021:

Publisert 18.01.2021

Når de vanlige aktivitetene forsvinner, er det lett å bli passiv innendørs. Med budskapet #1omdagen vil Norsk Friluftsliv inspirere alle til å komme seg en tur ut hver dag.

 

Publisert 18.01.2021

Det innføres obligatorisk testing ved grensepassering for personer som har oppholdt i områder med karanteneplikt fra mandag 18.januar kl. 1700. Det vil si at 24 timers regelen for å teste seg bortfaller og at alle som passerer grensen skal testes ved grensepassering. De som ikke vil la seg teste uten rimelig grunn kan straffes med bøter eller bli bortvist fra Norge jamfør forskrift om endring av COVID-19 forskriften: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-01-15-93.

Publisert 12.01.2021

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunen skal tilby innbyggerne vaksinasjon. For de fleste kommuner, inkludert Lurøy, var oppstart i  uke 1/2021. Fordelingen til kommunene er basert på folketall og antall innbyggere over 65 år. Vi vil de første ukene motta kun 10 doser, men vil utover få ukentlige leveringer. Det er ledende helsesykepleier i samarbeid med legetjenesten og omsorgslederne som organiserer vaksineringen. I første omgang vil *beboere  på sykehjem/omsorgssenter og de aller eldste få tilbudet. Etter det får yngre personer i risikogruppene tilbud. Se nedenfor om prioritering. Personer i gruppe 1-4 er/vil bli kontaktet av kommunen. Det skal avklares i uke 1 hvordan gruppe 5 - 7 skal kontaktes/gjøres avtale med. For resterende av befolkingen vil nærmere informasjon bli gitt. 

Vi har begynt oppringing av de som er over 65 år, for å høre om du ønsker vaksinen. Vær oppmerksom på at du kan bli ringt fra skjult nummer. 

Dette er i første omgang for å få oversikt over antall. Vi vil senere kontakte deg for tidspunkt for vaksinering. Er du i tvil om du har blitt oppringt ( f.eks dersom du ikke svarer på skjult nr) ta kontakt med Hanne Teigen 916 95 721

* jamfør informasjon fra FHI 30.12.2020 skal helsepersonell med nær pasientkontakt og i kritiske roller kunne få vaksinen samtidig med beboere på sykehjem. 

Publisert 12.11.2020

Er dette noe for deg og din familie, ta snarest kontakt med barneverntjenesten:

 

Publisert 26.03.2020

Akkurat nå må denne typen aktivitet avgrenses sosialt til de nærmeste i husholdningen, men det er en fin uteaktivitet for store og små!