Publisert 11.06.2021

Lurøy kommune tilbyr sommerskole for elever i Lurøy i samarbeid med LUIL på Lovund og Polarsirkel Maritime. 

Publisert 09.06.2021

Nordland politidistrikt har endret fremgangsmåten for å melde og søke om tillatelse til arrangementer.

Har du planer om et arrangement, demonstrasjon, opptog, en stand eller lignende, på et offentlig sted, må du melde fra til politiet.

https://www.politiet.no/tjenester/arrangementer/#undefined

Publisert 09.06.2021

I februar fikk vi, sammen med alle andre ungdomsskoler og videregåendeskoler i landet, invitasjon til å delta på 22.juli-senterets skolekonkurranse som de arrangerte i forbindelse med 10års markeringen av 22.juli 2011.

Elevene skulle sende inn et valgfritt bidrag med buskapene «Aldri mer 22.juli» og «Vi må aldri glemme» og skulle svare på spørsmålene «Hva legger dere i dette?» og «Hvordan kan vi sørge for at de to budskapene ikke bare blir tom prat?». Dette skulle være med å sette temaene 22.juli, demokrati og antirasisme på timeplanen.

Publisert 07.06.2021

 

  1. den generelle momskompensasjonsordningen
  2. koronaordning for arrangement og aktivitet
Publisert 04.06.2021

I uke 22 ble det satt 72 vaksinedoser. Disse ble satt på fastlandet og på Onøy. De fleste var dose 2 vaksiner. 

Vi vaksinerer fremdeles i prioriteringsgruppe 4 (65-74 år og samtidig personer mellom 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp) og er derfor ikke kommet til aldersgruppen under 65 år som kan vaksineres med 12 ukers intervall mellom dose 1 og dose 2. 

  • I uke 23 mottar vi 86 doser. Disse skal til fastlandet og Lovund/Sleneset
  • I uke 24 mottar vi 78 doser

Vi ringer fremdeles de som får tilbudet. 

Det vil de kommende ukene være en liten nedgang i antall vaksinedoser for så at vi får flere i ukene 29-31. 

Vi har tatt i bruk vaksinetelefon der de under 65 år kan ringe og melde interesse. Tlf. 90 29 71 33. Åpningstid er torsdag og fredag kl. 10-14.  Det er stor pågang på telefonen. I tillegg kan ønske meldes på vaksine@luroy.kommune.no. Vi registrerer ønsker forløpende og du vil bli kontaktet når det er din tur i prioriteringskøen og vi har vaksiner tilgjengelig. 

Samlet har 50% av innbyggerne fått vaksine. 21% er fullvaksinert.

Publisert 27.05.2021

Nå kan alle mellom 18 og 65 år melde seg for ønske om Covid-19 vaksine. Vi gjør oppmerksom på at vi fremdeles følger nasjonale myndigheters prioriteringsrekkefølge og vil sette deg på liste i den prioriteringsrekkefølgen du er i.

Vaksinetelefonen vil være betjent torsdager og fredager fra kl. 10 -14

Du kan også melde ønske: 

I tillegg til vaksinetelefon kan du nå melde ønske på e-post

Vaksine@luroy.kommune.no   Husk ikke å oppgi sensitive opplysninger. Dvs ikke sykdom/diagnoser. Kun navn, alder, telefonnummer og bostedkrets.

Du kan:

  • Registeret deg for ønske om vaksine

Vi registrerer navn, alder, telefonnummer og bosted.

Når vi har vaksiner tilgjengelig i din krets vil du blir oppringt eller få en sms for oppmøte. Du vil bli oppringt eller få sms uken før oppmøte. Enkelte kan få på kortere varsel (dersom andre melder avbud).

Det er meldt om at kommunen får flere vaksiner i sommerukene.  Du kan derfor forvente at du får tilbud om vaksine i denne perioden.

Vaksinetelefonen er ikke betjent av helsepersonell. Du vil derfor ikke få svar på medisinske spørsmål om vaksinen; bivirkninger og lignende. Har du spørsmål om det kan du ta kontakt med helsesykepleier eller legetjenesten. Du finner også mye god informasjon på helsenorge.no og fhi.no.

Det kan bli stor pågang på telefon, får du ikke svar må du ringe på nytt.

Er du i alder 65 år eller eldre med sykdommer/tilstand og i risikogrupper blir du kontaktet av kommunens vaksineringsteam. Er du ikke allerede kontaktet, kan du gjerne ta kontakt.  

Har du fastlege i annen kommune og har en underliggende sykdom må du ta kontakt med din fastlege for å få vite hvilken prioriteringsgruppegruppe du tilhører.

Er du student, kommer fra Lurøy, er hjemme i sommer –og det er din tur i vaksinekøen, kan du få vaksinen her

Viktig informasjon:

  • Vaksinen er gratis og frivillig
  • Vaksineringen foregår i kommunens lokaler, du får beskjed hvor du skal møte
  • Husk legitimasjon med bilde
  • Kle deg i lette klær som gjør overarmen lett tilgjengelig for vaksinering
  • Husk du må vente i 20 minutter før du kan dra hjem

Det er viktig at du møter opp til avtalt tidspunkt – verken tidligere eller for sent. Vi ønsker ikke for mange personer inne i lokalet samtidig, og det er derfor viktig at man ikke kommer lenge før oppsatt time.

Hvordan er prioriteringslisten og hvem er i risikogruppe: 

Publisert 26.05.2021

Svar kan gis på telefon 75091504, e-post karin.olufsen@luroy.kommune.no eller pr brev til Lurøy kommune, Onøyveien 14, 8766 Lurøy. 

Har du noen spørsmål vedr dette, kan du ta kontakt via telefon eller e-post.

Publisert 26.05.2021

I medhold av plan og bygningsloven § 12–10 vedtok Lurøy formannskap den 26.05.2021 i sak 64/21 å legge forslag til endring reguleringsplan Hamnholmvalen ut til offentlig ettersyn. Forslagstiller er Prodeco AS på vegne av Vigner Olaisen AS

Publisert 19.05.2021

Kvarøy fiskeoppdrett har over tid arbeidet med ulike tiltak for å bedre miljøprofilen på sin lakseproduksjon. Heriblant kan nevnes utvikling av mer miljøvennlig laksefôr, ansettelse av strandryddere i sommersesongen og de har bidratt sterkt inn i "Rent Hav Helgeland" sitt arbeid. 

De har nå også, i samarbeid med Løvold AS, utviklet et tau som skal være gjenkjennbart som "Kvarøytau", ispedd den Kvarøyblå fargen. Dette gjør de for at du som finner tauverk på avveie skal vite hvem som eier det. Og de utlover finnerlønn dersom du melder fra om et slikt funn til tau@kvaroy.no med bilde av funnet tau og kontaktinfo. 

Nå går Kvarøy fiskeoppdrett ut med en pressemelding for at publikum skal gjøres kjent med ordningen. Du kan lese pressemeldingen i sin helhet under bildet.

 

Publisert 14.05.2021

1. kandidat for Høyre i Nordland, Bård Ludvig Thorheim og 2. kandidat Marianne Dobak Kvensjø, besøkte Lurøy kommune 12. og 13. mai. Ordfører Håkon Lund var vert for rundreisen i kommunen.

Her er betraktningene Bård Ludvig Thorheim gjorde seg ved besøket.

Publisert 06.05.2021

Lurøy kommune har mottatt midler fra Utdanningsdirektoratet for å tilby gratis Sommerskole til barn og unge i kommunen. Målgruppen for Sommerskolen er barn og unge fra 1. – 10. trinn.

Sommerskolen skal være en arena der barn og unge kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021.

Lurøy kommune ønsker at Sommerskolen skal fremme mestring og motivasjon, og ønsker tilbud som lar barn og unge få utfolde seg på andre arenaer enn de mer formale skoleaktivitetene. Med å delta på Sommerskolen kan barn og unge lære noe nytt, mestre utfordringer, oppleve kulturelle og fysiske aktiviteter og treffe jevnaldrende med samme interesser. Og viktigst av alt – å delta på Sommerskolen skal være GØY!

Publisert 06.05.2021

Lurøy kommune har inngått avtale med Salten brann om feiing og tilsyn av boliger (helårsboliger) i kommunen.

Vi starter på Lurøy innland og Onøy/Lurøy i perioden 18. til 21.mai.

Foreløpig plan er at de skal feie på Lurøy fastland tirsdag 18.mai og fredag 21.mai. Onøy/Lurøy på onsdag 19.mai og torsdag 20.mai.

Salten brann vil også samtidig med feiing gjennomføre tilsyn med fyringsanlegget i boligene (ovn, pipe, gjennomføringer mm)

Øvrig del av kommunen vil etter planen få besøk senere i år.

Publisert 05.05.2021

Lånekassen søker etter teknologer og legger samtidig til rette for at søkere kan velge hvor i landet de nye ansatte vil jobbe fra. Hva med å kombinere en stilling i en landsomfattende organisasjon med å bo og leve i et oversiktlig og aktivt lokalsamfunn, i Helgelandskystens skjærgård? Lurøy byr på fantastisk friluftsliv til lands og på sjøen!

Publisert 20.04.2021

Mulighet for sommerjobb for ungdom mellom 13 - 17 år ved kommunens omsorgssenter. 

Vi tar i mot ungdom i alle omsorgskretser. 

Du må søke via kommunes ledige stillinger

https://8766.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4379428287?language=nb&link_source_id=0

Publisert 31.03.2021

Lurøy kommune har målsetting om tidlig innsats og forebygging ved tverrfaglig samarbeid. Psykisk helsetjeneste består av psykisk helsearbeider og psykologressurs og inngår i et tverrfaglig team i etaten.

Publisert 18.02.2021

Torsdag, den 18. februar 2021, åpnet Ordfører i Lurøy, Håkon Lund, Lurøys første ladestasjon. Ladestasjonen befinner seg i havna i Aldersundet, ved Nasjonal Turistveg, Helgelandskysten

Publisert 18.01.2021

Når de vanlige aktivitetene forsvinner, er det lett å bli passiv innendørs. Med budskapet #1omdagen vil Norsk Friluftsliv inspirere alle til å komme seg en tur ut hver dag.

 

Publisert 12.11.2020

Er dette noe for deg og din familie, ta snarest kontakt med barneverntjenesten:

 

Publisert 26.03.2020

Akkurat nå må denne typen aktivitet avgrenses sosialt til de nærmeste i husholdningen, men det er en fin uteaktivitet for store og små!

  

Publisert 24.03.2020

  Nordland fylkesbibliotek og Meieriet har i disse koronatider utviklet "Karanteket" (karanteket.no), en samleside for alle digitale bibliotektjenester som filmer, e-bøker, kurs og podcaster. Alt tilgjengelig hjemmefra.