Publisert 12.01.2021

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunen skal tilby innbyggerne vaksinasjon. For de fleste kommuner, inkludert Lurøy, var oppstart i  uke 1/2021. Fordelingen til kommunene er basert på folketall og antall innbyggere over 65 år. Vi vil de første ukene motta kun 10 doser, men vil utover få ukentlige leveringer. Det er ledende helsesykepleier i samarbeid med legetjenesten og omsorgslederne som organiserer vaksineringen. I første omgang vil *beboere  på sykehjem/omsorgssenter og de aller eldste få tilbudet. Etter det får yngre personer i risikogruppene tilbud. Se nedenfor om prioritering. Personer i gruppe 1-4 er/vil bli kontaktet av kommunen. Det skal avklares i uke 1 hvordan gruppe 5 - 7 skal kontaktes/gjøres avtale med. For resterende av befolkingen vil nærmere informasjon bli gitt. 

Vi har begynt oppringing av de som er over 65 år, for å høre om du ønsker vaksinen. Vær oppmerksom på at du kan bli ringt fra skjult nummer. 

Dette er i første omgang for å få oversikt over antall. Vi vil senere kontakte deg for tidspunkt for vaksinering. Er du i tvil om du har blitt oppringt ( f.eks dersom du ikke svarer på skjult nr) ta kontakt med Hanne Teigen 916 95 721

* jamfør informasjon fra FHI 30.12.2020 skal helsepersonell med nær pasientkontakt og i kritiske roller kunne få vaksinen samtidig med beboere på sykehjem. 

Publisert 11.01.2021

Lurøy kommune er i dialog med Rødøy kommune om smitteutbruddet på Nordnesøy i Rødøy. Dette på bakgrunn av at også innbyggere på Sørnesøy kan være berørt av utbruddet. En elev ved Nordnes skole er bekreftet smittet og alle elever ved skolen vurderes til å være nærkontakter. Skolen er stengt og det pågår heller ingen undervisning i Lurøy kommunes lokaler på Sørnesøy.  

Alle elever og lærere er satt i karantene og testes.

 

 

Publisert 08.01.2021

Regjeringen innførte fra 2. jan.21 plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge. Testen skal utføres innen 24 timer etter ankomst.  

  • Reisende som kommer via flyplass i Norge anbefales å teste seg ved ankomst.
  • Reisende som kommer over grensen fra Umbukta anbefales å teste seg ved teststasjon i Rana.
Publisert 06.01.2021

Kommunen mottok i dag den første leveringen av covid-19 vaksine. Halvannen time etter mottak var vaksineringen i gang. De første som ble vaksinert var pasienter på Lurøy omsorgssenter. Den aller første vaksinen fikk Kamilla Antonsen, pasient på omsorgssentret. Helsesykepleier Hanne Teigen som er koordinator for vaksineringsprogrammet fikk æren av å sette den første.   

Publisert 04.01.2021

 

 

 

 

Regjeringen har innført følgende påbud og forbud, som også er gjeldende i Lurøy:

  • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.
  • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
  • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.
  • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar.
Publisert 18.12.2020

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan Stamneset, Innerkvarøya, i Lurøy kommune.

Publisert 18.12.2020

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan Storvatnet, Tonnes, i Lurøy kommune.

Publisert 18.12.2020

Den 16.12.2020 vedtok Lurøy kommunestyre i sak 67/20 detaljreguleringsplan Tonnes fergeleie i henhold til Plan- og bygningslovens §12-12.

Publisert 14.12.2020

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §11-14 vedtok Lurøy formannskap som det faste planutvalget den 11.12.2020 i sak 150/20, at forslag til kommunedelplan Kvarøy legges ut til 2. gangs offentlig ettersyn.

Publisert 12.11.2020

Er dette noe for deg og din familie, ta snarest kontakt med barneverntjenesten:

 

Publisert 26.03.2020

Akkurat nå må denne typen aktivitet avgrenses sosialt til de nærmeste i husholdningen, men det er en fin uteaktivitet for store og små!

  

Publisert 24.03.2020

  Nordland fylkesbibliotek og Meieriet har i disse koronatider utviklet "Karanteket" (karanteket.no), en samleside for alle digitale bibliotektjenester som filmer, e-bøker, kurs og podcaster. Alt tilgjengelig hjemmefra.

Publisert 20.03.2020

 

Vi har i flere år samarbeidet med LIVEGYM om å tilby nettbasert gruppetrening til innbyggere i alle kretser. Tilbudet har blitt arrangert via idrettslag og skoler og finansieres via folkehelseavtalen med Nordland fylkeskommune. Dette gruppetilbudet kan vi grunnet koronarestriksjoner ikke tilby akkurat nå. MEN i disse tider, når organiserte fritidsaktiviteter er satt på pause, er det kanskje viktigere enn noen gang å finne gode alternativer til aktivitet, trening og en «time out».

INNBYGGERE I LURØY KAN DERFOR NÅ TRENE GRATIS HJEMME MED LIVEGYM OG LIVEGYM-SKOLE!

Publisert 18.03.2020

  Du kan låne bøker fra bibliotekbasen gratis. Den nye ebok-appen Bookbites erstatter den gamle appen ebokbib. Denne kan lastes ned fra Appstore for iPhone eller Google play butikk for android-enhet.

Publisert 17.03.2020

Lurøy kommune har behov for ekstra helsepersonell i viktige funksjoner, blant annet på omsorgsentrene og på legekontorene.

Publisert 20.09.2019

   

Publisert 17.06.2019

Se film her: https://www.youtube.com/embed/qlLE7w2le0A

 

Er du bekymret for brannsikkerheten til noen rundt deg? Nå kan du varsle om dette på branntips.no

Publisert 15.01.2019

Tilsynsfører

Tilsynsførere engasjeres for barn i fosterhjem. Formålet med oppdraget er å sikre at barnet blir godt ivaretatt i fosterhjemmet. 

Støttekontakt

Oppdrag med å ta med barn/ungdom eller voksne på ulike fritidsaktiviteter. Støttekontakten skal bidra til positive opplevelser gjennom sosialt samvær, gi leksehjelp osv. 

Besøks-/avlastningshjem

Det søkes etter trygge og stabile voksne som kan være besøks-/avlastningshjem for barn eller ungdom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov.