Publisert 01.12.2022

Årets Julelunsj for ungdom mellom 16 og 24 år går av stabelen 22. desember på Oscarbrygga på Tonnes. Er du bosatt i Lurøy, og er mellom 16 og 24 år, så kan du nå melde deg på!

Publisert 30.11.2022

Legetjenesten har engasjert barnelege Sveinung Larsen, som vikar i perioden. Sveinung har tidligere vært turnuslege i kommunen og kommer nå tilbake for et kort vikariat.

Er det innbyggere (barn/barnefamilier) som har behov for time kan det bestilles på vanlig måte i legekontorets åpningstid.

Sveinung åpner for timer på Lovund 14.12 og 19.12 og på Onøy 12.12, 15.12 og 16.12

Sveinung har skrevet bok om barnehelse. Biblioteket jobber med å få til et slags bokbad der Sveinung kan snakke om barnehelse før og nå. Nærmere informasjon vil komme.

 

Legetjenesten i Lurøy

Publisert 22.11.2022

Lovundlaks AS har søkt om etablering av ny akvakulturlokalitet  "Mangvardan" ved Sleneset. Søknaden ligger nå ute til høring.

Publisert 18.11.2022

Fredag morgen kl. 6:30 går alarmen! Det er meldt om gressbrann ved ei hytte i Aldersundet! Noen av mannskapene blir brått vekket, andre er allerede oppe. Alt tilgjengelig mannskap rykker ut, i dag var det 6 mann.

Publisert 10.11.2022

Lurøy kommune skal selge Oddaveien 2/4, 8762 Sleneset.

Eiendommen skal selges som den er, til høystbydende.

Eiendommen vil få eget matrikkelnummer før salget, ny eiendom vil bli på ca. 1400 m

Publisert 31.10.2022

Karl-Anton Swensen trer av som rådmann for Lurøy kommune fra og med i dag, 31.10.22. Karl-Anton søker nå nye utfordringer i stillingen som kommunedirektør for Nærøysund kommune, en kommune med nesten 10 000 innbyggere.

Vi vil med dette rette en stor takk til Karl-Anton for et godt samarbeid og alle hans utallige arbeidstimer, igjennom disse snart 11 årene som har gått! Vi ønsker ham lykke til i den nye jobben! Her kan du lese hans avskjed:

Publisert 01.07.2022

 Ordførere i Rødøy og Lurøy har signert samarbeidsavtaler for områdene Øresvik krets (Buneset – Dala) i Rødøy og Sørnesøy og Hestmona i Lurøy   

 

Publisert 23.06.2022

 Onsdag 22. juni inviterte Kvarøy fiskeoppdrett og Nova Sea alle 1.-7. klassinger i Lurøy til å delta på fotballskole med Bodø Glimts egen trenerstall. Etter fotballskolen ble det servert hjemmelaget pizza til alle deltakerne, før representantene fra Glimt gjennomførte trenerforum, et tilbud til alle som trener barn.

IL Bro, med Trond Even Jørgensen i spissen, tok oppgaven som vertskap for arrangementet som fant sted på gressmatta på Lurøya.

Dette fantastiske tilbudet til Lurøys barn og unge kom som et direkte resultat av at Kvarøy fiskeoppdrett og Nova Sea AS er sponsorer for Bodø Glimt.

Publisert 14.06.2022

Kystverket har vedtatt forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen, herunder for Røssøysundet ved Onøy i Lurøy kommune. Fartsgrensen er fastsatt til 5 knop for alle fartøy (næringsfartøy og fritidsfartøy). Forskriften er gjeldende fra 15.juni 2022. 

Publisert 07.06.2022

Målet med denne dagen er å oppmuntre til flere gode samtaler mellom de som gir helse og omsorgstjenester og de som mottar disse tjenestene. Vi oppfordrer helsepersonell til å stille et enkelt, men viktig spørsmål. Hva er det pasienten virkelig trenger, ønsker og håper på? Å flytte oppmerksomheten fra «hva er i veien med deg?» til «hva er viktig for deg?» bidrar til en viktig retningsendring i helsevesenet. Erfaring viser at aktiv deltakelse i utformingen av egne mål øker pasientens motivasjon og styrker mestringen. 

Lurøy kommune deltar i læringsnettverk for gode pasientforløp. 

Alle kommunens omsorgssentre er med på satsningen.  Bildet viser presentasjon av "hva er viktig for deg" metoden på Lurøy omsorgssenter.  

   

 

 

Publisert 25.04.2022

Epidemien i Norge og i Lurøy har nådd smittetoppen og er nå klart synkende. 5.april opphevet Regjeringen rådet om å holde seg hjemme i 4 døgn ved påvist covid-19. 

Det vurderes ikke lengre nødvendig å begrense smitten med andre anbefalinger enn at syke personer holder seg hjemme. 

Kommunen har fremdeles hurtigtester tilgjengelig for de som ønsker teste seg. Ut over det vil det vil det som før være mulig å pcr teste seg ved henvendelse til legekontoret 

Når det gjelder selvregistering trenger det ikke lengre registreres på kommunens nettsider. 

Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med covid-19 på
Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende (fhi.no). 

Publisert 22.04.2022

Fra 1. april til 20. august er det båndtvang i hele landet.

Grunnen til dette er at dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden. I tillegg har Lurøy kommune en utvidet båndtvang. 

Publisert 11.04.2022

Kommunen har samlet viktig informasjon relatert til flyktninger fra Ukraina og Russland, på kommunes hjemmeside. Her vil du, blant annet, finne nyttige linker til hvordan flyktninger kan:

Frivillighet/tilbud

Kommunen vil trenge utleieboliger og bidrag fra frivillige/lag/foreninger. Kommunen oppfordrer til å ta kontakt dersom du ønsker å bidra.

Publisert 28.01.2022

Sjakk & Samfunn ønsker våren 2022 å samarbeide med fritidsklubber om å skape lavterskel sjakktilbud for ungdom.

Alle fritidsklubber og andre med tilbud for ungdom, kommunale så vel som private, kan melde seg på og motta gratis sjakkutstyr og inspirasjon fra Sjakk & Samfunn. Påmeldingsskjema finner dere her: https://www.sjakk.no/samfunn/v%C3%A5re-prosjekter/fritidsklubber

Publisert 09.06.2021

Nordland politidistrikt har endret fremgangsmåten for å melde og søke om tillatelse til arrangementer.

Har du planer om et arrangement, demonstrasjon, opptog, en stand eller lignende, på et offentlig sted, må du melde fra til politiet.

https://www.politiet.no/tjenester/arrangementer/#undefined

Publisert 06.05.2021

Lurøy kommune har inngått avtale med Salten brann om feiing og tilsyn av boliger (helårsboliger) i kommunen.

Vi starter på Lurøy innland og Onøy/Lurøy i perioden 18. til 21.mai.

Foreløpig plan er at de skal feie på Lurøy fastland tirsdag 18.mai og fredag 21.mai. Onøy/Lurøy på onsdag 19.mai og torsdag 20.mai.

Salten brann vil også samtidig med feiing gjennomføre tilsyn med fyringsanlegget i boligene (ovn, pipe, gjennomføringer mm)

Øvrig del av kommunen vil etter planen få besøk senere i år.

Publisert 18.01.2021

Når de vanlige aktivitetene forsvinner, er det lett å bli passiv innendørs. Med budskapet #1omdagen vil Norsk Friluftsliv inspirere alle til å komme seg en tur ut hver dag.

 

Publisert 12.11.2020

Er dette noe for deg og din familie, ta snarest kontakt med barneverntjenesten:

 

Publisert 26.03.2020

Akkurat nå må denne typen aktivitet avgrenses sosialt til de nærmeste i husholdningen, men det er en fin uteaktivitet for store og små!