Publisert 05.08.2020

Lurøy kommune har fått tildelt kr 1.294.072 i ekstraordinære midler til næringsfondet på grunn av Covid-19. Det er særskilte prioriteringer ved denne utlysningen, og disse prioriteringene er basert på statlige føringer. Midlene er søkbare og kan benyttes som tilskudd til bedrifter og næringsaktører.

Formannskapet behandler og fordeler midlene.

Ordningen faller inn under "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet".

Publisert 05.08.2020
Publisert 30.07.2020

Lurøy kommunestyre vedtok i møte den 24.06.2020, sak 17/20 kommunedelplan for Aldersund. 

Publisert 23.07.2020

  

 

 

 

 

 

 

 

Rådmannen har ansatt Anne-Brit Greff i et vikariat som HSO-sjef i perioden 1. august 2020 til 31. januar 2021.

Anne-Brit har i dag stillingen som helse- og velferdsleder (tiltrådte 17. februar 2020), noe hun har permisjon fra i nevnte periode.

Publisert 22.07.2020

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.   

Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.  
Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret.  

Søknadsfristen er 15. september.  

Publisert 16.07.2020

Lurøy kommune har for tiden (juni 2020) ikke særskilte innskrenkende tiltak for skjenke- og serveringssteder i kommunen. Det vil si at det for tiden er følgende nasjonale krav og anbefalinger som er rådende.

Trykk på tittel for å se hele saken.

Publisert 14.07.2020

 

 

Publisert 07.07.2020

Les om noen av reisetilbudene i Lurøy i det digitale reiselivsmagasinet "Opplev Helgeland og Salten"

  

 

 

 

Publisert 25.06.2020

Nordland fylkeskommune ønsker å gjøre tilpasninger på korresponderende buss, båt og ferjer til kommende oppstart av Helgelandspendelen. De har derfor sendt flere ruter ut på høring.

Publisert 15.06.2020

 

Publisert 02.06.2020
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Vi har fått inn mange fine nye bøker som bare ligger og venter små og store lånere. Over ser ser dere et lite utvalg.

Publisert 25.05.2020

Inntektsgrensene har nå økt slik at flere kan få bostøtte. Dette er et midlertidig tiltak i perioden april til oktober som skal hjelpe de som er økonomisk rammet av korona-pandemien.

Publisert 22.05.2020
Fra i dag kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.
Søknadsfristen er 1.september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligere. Husk at alle som søker må vere registrert i Frivillighetsregisteret.
Søknadsskjema og mer om ordningen finner du på www.lottstift.no
Publisert 11.05.2020

Det meldes stadig om hunder som ikke er i bånd. Lurøy kommune minner om kommunens forskrift om hundehold, med utvidet båndtvang (ut over den generelle som gjelder mellom 1.april til 20.august).

I forskriften er det presisert at hunder i Lurøy kommune skal holdes i bånd, eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet hele året:  

 1. i tilknytning til boligområder og handleområder
 2. i parker, på kirkegårder, på og ved skoler, barnehager, anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon
 3. på følgende bestemte/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, rasteplasser
  • Lysløypa i Aldersund (inkluderer turvegen til skytterbanen og stien opp til Aastuva)
  • Turstiene til Svartvatnet og fiskeplassene v/Svartvatnet.
  • Turstien «Selnesrunden» på Selnes.
  • Turstien «Silarunden» i Sila.
  • Langs det offentlige veinettet på Lovund.
 4. på følgende øyer og holmer der gammelnorsk sau lovlig beiter:
  • Sørnesøy.
  • Øyer og holmer i Onøy/Lurøy krets der utegangersau lovlig beiter.
  • Øyer og holmer i Sleneset krets der utegangersau lovlig beiter.
  • Øyer og holmer i Lovund krets der utegangersau lovlig beiter.
 5. i perioden fra 20. august til og med 20. oktober innføres det båndtvang i de områder av kommunen hvor husdyr beiter.

Bestemmelsen gjelder ikke for:

 • Hund når den brukes i reindrift.
 • Dressert bufehund når den brukes til å vokte/gjete bufe.
 • Tjenestehund i aktiv tjeneste eller under trening.
 • Jakthunder som under lovlig jakt og/eller lovlig trening godtgjøres å være ledsaget på en forsvarlig måte av eier eller besitter.


NB! Hunder har ikke adgang til barnehager og skoleplasser. Gjelder ikke førerhunder og hund i aktiv politi- og redningstjeneste.

Publisert 28.04.2020

Torsdag den 23.april 2020 ble det varslet om flere steinsprang fra et området på Lovundfjellet.

Det ble så fort været tillot det gjennomført filming av det aktuelle området med drone.

Filmen er så benyttet som grunnlag for geolog sin vurdering av hendelsen. Vi har i dag mottatt vurdering fra NGI.

Publisert 03.04.2020

 Lurøy kommune med sine 1372 små og store øyer er, som andre kommuner i Norge og verden, sterkt berørt av koronaviruset. Næringsliv og kommune jobber for å opprettholde funksjoner og tjenester, for å sikre et godt tilbud til innbyggere. Flere næringsaktører i kommunen har opplevd å få forbud mot yrkesutøvelse i løpet av timer, andre opplever omsetningssvikt. Barn og ungdom er naturlig berørt, ikke minst gjennom stenging av barnehager og skoler. Voksne er berørt på andre måter, i form av permitteringer, hjemmekontor, hjemmeskole, barnepass og kanskje også med usikkerhet for fremtiden.

Publisert 26.03.2020

Akkurat nå må denne typen aktivitet avgrenses sosialt til de nærmeste i husholdningen, men det er en fin uteaktivitet for store og små!

  

Publisert 24.03.2020

  Nordland fylkesbibliotek og Meieriet har i disse koronatider utviklet "Karanteket" (karanteket.no), en samleside for alle digitale bibliotektjenester som filmer, e-bøker, kurs og podcaster. Alt tilgjengelig hjemmefra.

Publisert 20.03.2020

 

Vi har i flere år samarbeidet med LIVEGYM om å tilby nettbasert gruppetrening til innbyggere i alle kretser. Tilbudet har blitt arrangert via idrettslag og skoler og finansieres via folkehelseavtalen med Nordland fylkeskommune. Dette gruppetilbudet kan vi grunnet koronarestriksjoner ikke tilby akkurat nå. MEN i disse tider, når organiserte fritidsaktiviteter er satt på pause, er det kanskje viktigere enn noen gang å finne gode alternativer til aktivitet, trening og en «time out».

INNBYGGERE I LURØY KAN DERFOR NÅ TRENE GRATIS HJEMME MED LIVEGYM OG LIVEGYM-SKOLE!

Publisert 18.03.2020

  Du kan låne bøker fra bibliotekbasen gratis. Den nye ebok-appen Bookbites erstatter den gamle appen ebokbib. Denne kan lastes ned fra Appstore for iPhone eller Google play butikk for android-enhet.