Viktige telefonnummer

Viktige telefonnummer
Navn Telefonnummer
Brann 110
Politi 112
Øyeblikkelig hjelp 113
Legevakt 116117
Veterinær 750 56205
Påkjørt vilt 02800
Barnevernvakt, kl 09.00-15.00 750 91550
Barnevernvakt, døgnbemannet 750 74100

Tilbakemelding