Ergoterapitjenesten

Ergoterapitjenesten i Lurøy består av en ergoterapeut og en hjelpemiddeltekniker. 

Målet med ergoterapi er å fremme helse og aktivitet slik at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet. Ergoterapeuter arbeider med utgangspunkt i «Hva er viktig for deg?» Tjenesten er tilgjengelig for alle. Ergoterapeuten i Lurøy kommune er også syns- og hørselskontakt. 

Hva kan vi hjelpe deg med?

  • Trening på daglige gjøremål og aktiviteter
  • Tilpassing av aktiviteter, f.eks. endre arbeidsvaner
  • Kompensering for tapt funksjon ved bruk av tekniske hjelpemidler
  • Veiledning, informasjon og undervisning
  • Tilrettelegging og/eller planlegge endring av bolig
  • Hjelp til å søke på hjelpemidler til varig utlån hos NAV Hjelpemiddelsentral

Hjelpemiddeltekniker 

Lurøy kommune har egen hjelpemiddeltekniker. Han har hovedansvaret for hjelpemiddellageret, reparasjoner, mottak og distribuering av hjelpemidler, samt returer til Hjelpemiddelsentralen. Det er i hovedsak hjelpemiddeltekniker som reiser rundt med større hjelpemidler og bistår med montering, opplæring og oppfølging av tekniske hjelpemidler til innbyggerne i kommunen. Hjelpemiddeltekniker og ergoterapeut arbeider tett sammen. 

 

Behov for korttids lån av hjelpemidler

Dersom det er behov for et korttids utlån av hjelpemidler, kan dette ordnes ved å avtale med ergoterapeut. Kommunen har et eget lager av hjelpemidler til utlån. 

*Ved behov for utkjøring og/eller henting av hjelpemidler tilkommer det en egenandel på kr. 300. Kr. 500 ved behov for transport av tyngre hjelpemidler som krever assistanse fra flere. 

Kontakt

Tilbakemelding