Ergoterapitjenesten

Ergoterapeuter arbeider helsefremmende og forebyggende. Målet er at alle skal få mulighet ta i bruk sine ressurser, oppleve mestring og selvstendighet i hverdagen og økt deltakelse i samfunnet. 

Ergoterapeuter arbeider med utgangspunkt i «Hva er viktig for deg?» Tjenesten er tilgjengelig for alle aldersgrupper.

Hva kan vi hjelpe deg med?

  • Trening på daglige gjøremål og aktiviteter
  • Tilpassing av aktiviteter, f.eks. endre arbeidsvaner
  • Kompensering for tapt funksjon ved bruk av tekniske hjelpemidler
  • Veiledning, informasjon og undervisning
  • Tilrettelegging og/eller planlegge endring av bolig
  • Hjelp til å søke på hjelpemidler til varig utlån hos NAV Hjelpemiddelsentral

 

Hjelpemiddeltekniker 

Lurøy kommune har egen hjelpemiddeltekniker. Han har hovedansvaret for hjelpemiddellageret, reparasjoner, mottak og distribuering av hjelpemidler, samt returer til Hjelpemiddelsentralen. Det er i hovedsak hjelpemiddeltekniker som reiser rundt med større hjelpemidler og bistår med montering, opplæring og oppfølging av tekniske hjelpemidler til innbyggerne i kommunen. Hjelpemiddeltekniker og ergoterapeut arbeider tett sammen. 

 

Korttidsutlån av hjelpemidler

Alle som bor i Lurøy kommune, og tilreisende med midlertidig opphold, kan låne  hjelpemidler fra kommunalt hjelpemiddellager for en begrenset periode. 

Lurøy kommunale hjelpemiddellager ligger i Selnesveien 46, Stokkvågen. I noen tilfeller kan hjelpemidler hentes på nærmeste omsorgssenter. Henting gjøres etter avtale med ergoterapeut eller hjelpemiddeltekniker. 

Toalettforhøyer, rullator og dusjkrakk er eksempler på hjelpemidler du kan få låne. 

Om du har behov for utkjøring, montering og henting av hjelpemidler til korttids bruk, så hjelper vi gjerne til med det. Hjelpemidlene er gratis å låne, men om du har behov for utkjøring/henting, tilfaller det en egenandel på tjenesten. 

Satser: 300 kr for utlevering. 300 kr for henting av hjelpemidler når behovet har opphørt. 500 kr. for tyngre hjelpemidler som det kreves 2 personer til å transportere inn/ut av hus. 

NB! Dette gjelder IKKE for de som har fått hjelpemidler innvilget via Nav Hjelpemiddelsentral. 


Informasjon om hjelpemidler og tilrettelegging - nav.no

Kontakt

Tilbakemelding