Bokbussen kommer til Lurøy innland

Lurøy kommune inngått avtale med Rana bibliotek om bokbuss-tilbud på Lurøy innland fra januar 2024.

Bokbussen har bøker, filmer og andre medier for både barn og voksne. Første dato er 9. januar. Resten av ruteplanen ligger lenger ned på siden. 

Stoppesteder for bokbussen:

  • Aldersund barnehage                 09.55—10.15
  • Bra-Pro                                       10.15—10.30
  • Øresvik skole                              11.15—11.45
  • Konsvik skole                              12.00—12.45
  • Tonnes                                        13.00—13.30
  • Kvina                                           13.45—14.15
  • Aldersund butikk                         14.30—15.00
  • Stokkvågen                                  15.15—15.30

 

Ruta kjøres tirsdag 9. jan., 23. jan., 6. feb., 20. feb, 5. mars, 19. mars, 2. april,  16. april, 30. april, 14. mai, 28. mai og 11. juni.

 

Ring bokbussen på tlf. 952 54 267, eller biblioteket 

på tlf. 75 14 61 00 eller ta kontakt på e-post 

rana.bibliotek@rana.kommune.no.

 

Tilbakemelding