Informasjon til gravide i Lurøy

Gravide anbefales et basisprogram med ni konsultasjoner inkludert fosterdiagnostikk:

 • Tidlig ultralyd i svangerskapsuke 11+0 – 13+6 for alle gravide
 • NIPT for trisomi 13, 18 og 21 for gravide som er 35 år eller eldre ved termin eller har en annen indikasjon

Ved behov bør gravide få tilbud om ekstra oppfølging utover basisprogrammet.

Resultat av tester og konsultasjoner noteres i Helsekort for gravide og dokumenteres i elektronisk pasientjournal (EPJ). Gravide oppbevarer helsekortet selv og får kopi av prøvesvarene. Helsekortet og annen mottatt dokumentasjon tas med til fødestedet.

De anbefalte tidspunkt for undersøkelser er følgende:

 • Uke 6-12
 • Uke 11-14 (tidlig ultralyd)
 • 17-19 Ultralyd
 • Uke 24
 • Uke 28
 • Uke 32
 • Uke 46
 • Uke 38
 • Uke 40

Det er valgfritt om man vil gå til lege eller jordmor, eller en kombinasjon i svangerskapet. Jordmor kommer ca. 10 ganger i året til hver krets i Lurøy.

 

Timer hos lege bestilles på legekontoret telefon 75091585, eller timebestilling via Helserespons.

Timer hos jordmor bestilles direkte til jordmor.

Anniken Oddøy har ansvaret for kontrollene på Lovund, Sleneset og Onøy. Gravide på Nesøy og Kvarøy får tilbud om kontroller på Onøy. Anniken kan kontaktes på mob.nr. 995 84 028, eller på mail til: anniken_2405@hotmail.com.

 

Elin Hestnes har ansvaret for kontrollene på Lurøy innland. Kontrollene foregår på legekontor på Bratland, eller ved legeskyssbåt i Kilboghavn. Elin kan kontaktes på mob.nr. 994 83 825, eller på mail til: elin.hestnes@helgelandssykehuset.no eller elinhestnes@gmail.com

Tilbakemelding