Korttidsutlån av hjelpemidler

Fra 1.januar 2024 ble det innført egenandel på utkjøring og henting av hjelpemidler til korttidsutlån. Ved behov for lån av hjelpemidler til bruk i en begrenset periode, tar du kontakt med ergoterapeut for å gjøre nærmere avtale. Du kan også ta kontakt med de du allerede mottar helsetjenester fra, så videreformidles behovet. Vi må ha fullt navn, adresse og personnummer på den som har behov for hjelpemidlene.

Lurøy kommunale hjelpemiddellager befinner seg på Selnesveien 46 i Stokkvågen. Det er også mulig å få utlevert enkle hjelpemidler fra de ulike omsorgssentrene i kommunen. 

Henter og leverer du selv, er det ingen egenandel. 

Satser: 300 kr for utlevering. 300 kr for henting av hjelpemidler når behovet har opphørt. 

500 kr. for tyngre hjelpemidler som det kreves 2 personer til å transportere inn/ut av hus. 

NB! Dette gjelder IKKE for de som har fått hjelpemidler innvilget via Nav Hjelpemiddelsentral. 

Tilbakemelding