Trygghetsalarm

Helse- sosial og omsorgsetaten informerer om ny avgjørelse gjeldende for tjenesten Trygghetsalarm. 

Det ble i Kommunestyremøte 13.12.2023, Sak 72/ 2023 «Egenandeler – Trygghetsalarm», bestemt at det settes et skille på 2,5 G når det gjelder betalingsplikt for tjenesten. Alle med inntekt under 2,5 G kan be seg fritatt for egenandel.  Vektleggende kriterier for tildeling av trygghetsalarm er sykdom eller tilstand som medfører akutt behov for hjelp, reell fare for fall og/ eller problemer knyttet til utrygghet og engstelse. 

Det er i forbindelse med avgjørelsen gjort en gjennomgang og oppdatering av alle vedtak på Trygghetsalarm i kommunen. Nye vedtak sendes ut pr. post. Gjeldende kriterier for tildeling av Trygghetsalarm er revidert etter de nye retningslinjene, og nye rutiner for kartlegging er utarbeidet. 

Tilbakemelding