Fagforeninger i Lurøy kommune

Fagforeninger
Fagforening Kontaktperson Telefon
Delta Geir Vatne 48272910
Econa Karl Anton Swensen
Fagforbundet Irene Selsøyvoll 99229685
Fellesorganisasjonen Gunilla Wikstrøm
Lederne
Norsk sykepleierforbund Øyvind Sørensen
Utdanningsforbundet Ellinor Aspdahl Hansen