Jobbe innen Helse- sosial eller omsorg, eller ved Miljøterapitjenesten, i Lurøy kommune?

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet, både positive og negative, som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter bl.a. biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

Miljørettet helsevern er regulert i kap 3 i lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) og mer utfyllende forskrifter hjemlet i loven. Folkehelselovens formål er blant annet å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller, og å sikre samordning av folkehelsearbeid på ulike forvaltningsnivåer.

Kommunen fører tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Enkelte virksomheter omfattes av regelmessig tilsyn. Klage/bekymringsmelding kan også rapporteres til kommunens helsemyndighet. Eksempelliste: fare for ulykke, forurensning, dårlig inneklima, støy, lukt og skadedyr.

For noen virksomheter er det etter regelverket krav om godkjenning, og for noen skal etablering meldes kommunen

Godkjenningskrav

  • Skoler og barnehager
  • Tatovering og hulltaking

Meldeplikt  

  • Frisør og hudpleiesalonger
  • Badeanlegg
  • Kjøletårn og luftskrubbere
  • Campingplasser
  • Asylmottak
  • Hospitser
  • Lokaler for undervisning ( utenom skoler) og andre forsamlingslokaler
  • Virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann

 

Regelverk

Kommunen ivaretar oppgaver og fører tilsyn etter følgende bestemmelser:

 

 

Ansvar:

Myndighet innenfor folkehelselovens kapittel 3 er delegert til kommunaldirektør.

Skjema (for publikum og virksomheter) (DOC, 46 kB)

Søknadsskjema plangodkjenning for lokaler og uteområder til barnehager og skoler (DOC, 115 kB)

Søknadsskjema driftsgodkjenning skole/barnehage (DOC, 75 kB)

Søknadsskjema tatovering/hulltaking (DOC, 75 kB)Meldeskjema frisør/hudpleie (DOC, 75 kB)

Meldeskjema badeanlegg/badstu (DOC, 110 kB)

Meldeskjema asylmottak, forsamlingslokaler, camping, hospits, undervisningslokaler, utslipp avløp (DOC, 46 kB)

Tilbakemelding