Lurøy voksenopplæring

Lurøy voksenopplæring har ansvar for å legge til rette for opplæring i norsk og sanfunnskunnskap for de som omfattes av introduksjonsloven.

Retningslinjer (PDF, 359 kB) voksenopplæring i norsk og samfunnskunnskap.
 

Lurøy voksenopplæring tilbyr gratis opplæring til voksne som trenger grunnskoleopplæring og har rett til slik opplæring; jfr. (Opplæringsloven § 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for voksne).

Tilbakemelding