Brann og redning

Brann og redning i Lurøy har administrasjonssted på Tonnes

Det er 5 brannstasjoner i kommunen.

Styrken består av 2 befal og 31 deltids brannkonstabler. Det er normalt ingen vaktordning

Brannsjef er Atle Henriksen. Hallgeir Moe er varabrannsjef

Det er 5 brannstasjoner i kommunen som er plassert slik:

Lovund           1 utrykningsleder og 7 brannkonstabler

Sleneset          1 utrykningsleder og 6 brannkonstabler

Onøy               1 utrykningsleder og 7 brannkonstabler

Lurøy innland med 2 stasjoner i Aldersund og Konsvik:   1 utrykningsleder og 10 brannkonstabler

 

Vi har også et branndepot på Indre-Kvarøy for å sikre hurtig innsats der.

Vi har ett samarbeid med Rødøy brannvesen der Rødøy har ansvar for brannberedskapen på hele Nesøy(inkl Sør-Nesøy) og Storselsøy(Inkl Hestmona), Lurøy har ansvar for beredskapen hele Tonneshalvøya (inkl Øresvik-Stensland)

Lurøy brannvesen er tilknytt 110-sentralen i Bodø, og er operativ på nasjonalt Nødnett

Vi har ikke egen feier.

Her er litt informasjon vedr feiing (PDF, 135 kB)og her er litt informasjon

angående tilsyn med ildsted/fyringsanlegg (PDF, 196 kB)

Lurøy er medlem i  interkommunalt utvalg mot akutt forurensning på Nord-Helgeland 

IUA Nord-Helgeland KO  har som formål å sikre tilfredsstillende beredskap mot alle typer akutte forurensingsuhell, både olje og kjemikalier, som kan medføre forurensing på sjø, land og i vassdrag.

Ved Brann og akutt forurensning ring 110

 

Har du et ønske om å bidra som brannkonstabel så ta kontakt med brannsjef

 

 

 

Kontakt

Atle Henriksen

Adresse

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no

 

 

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00

Kartpunkt

Kart

Tilbakemelding