Kart

Kart over Lurøy kommune finner du på  www.kommunekart.com. Det er mulig å bruke kommunekart som app til mobil/nettbrett, som viser de samme dataene. 

Det finnes også en rekke andre karttjenester på nettet. Av disse kan en nevne:

Kontakt

Sentralbord Teknisk etat

Bilde

Tilbakemelding