Venture North, invest in Rana Region Norway

Prosjektet «Venture North» jobber strategisk med å tiltrekke eksterne virksomheter til regionen, markedsføre og analysere regionens fortrinn og mulighetsrom, samt profesjonalisere vertskapsarbeidet i regionen. Herunder, utvikle vertskapsrollen og et profesjonelt mottaksapparat for håndtering av innkommende henvendelser.

Venture North kan tilby:

  • Informasjon og data om regionale og bransjespesifikke forhold
  • Bistand til å identifisere ledige areal i regionen
  • Nettverksbygging, både offentlig og privat
  • Planlegging og gjennomføring av forretnings- og delegasjonsbesøk

Prosjektet har ett bredt partnerskap bestående av både private og offentlige bedrifter:

  • Prosjekteier: Rana Utvikling
  • Rana kommune, Lurøy kommune, Nesna kommune, Hemnes kommune
  • Mo industripark, Rana Gruber, FREYR, MOMEK, MBA Entreprenør, Kvarøy Fiskeoppdrett, DNB, SINTEF, Kunnskapsparken Helgeland
  • Det er også etablert et strategisk samarbeid med «Invest in Bodø», Nordland Fylkeskommune og Invest in Norway

For mer informasjon om Venture North besøk vår nettside Venture North. Informasjonen finner du også på engelsk.  

Kontakt: 

Prosjektleder: Annfrid Olsen
Epost: annfrid@ru.no
Tlf: 0047 90 753 322

Tilbakemelding