Digitale møter

 Kommunen har fått installert utstyr i kommunestyresalen for å holde fjernmøter.

Bilde er fra siste formannskapsmøte, der ordfører og rådmann deltar på rådhuset mens de øvrige medlemmene deltar på pc hjemmefra.

Denne måte å avholde møter på fungerer fint, møtene blir like effektive som før, i tillegg spares det tid og reisekostnader.

Neste kommunestyre blir gjennomført på denne måte, det blir spennende å se hvordan det går, med langt flere deltagere.

Tilbakemelding