Kommunal- og forvaltningskomiteen på reise i Nordland

Komiteen besøkte Lurøy kommune fra 15. til 16. mars 2022 og ankom Lovund i Lurøy på tirsdags kveld.

Ordfører Håkon Lund ønsket velkommen, og informerte kort om Lurøy før han spanderte middag på reisefølget.

Onsdag startet dagen i Nova Seas lokaler på Lovund.

Ordfører presenterte kommunen og fortalte om noen av de utfordringene som Lurøy står i. Det ble også informert om noen av de tingene som er spesielt for kommunen, som inntektssystemet, lokalutvalgsordningen, budsjettdugnaden for å nevne noe.
Den desentraliserte modellen som Lurøy har, fikk også stort fokus med tanke på omsorgssenter, oppvekstsenter, skole, og barnehage i hele kommunen.

Ordfører orienterte komiteen om kommunenes beredskap i forhold til Ukraina og flyktninger.

Næringslivet i Lurøy ble trukket frem som unikt, med sine store satsninger over lang tid, og viktigheten av lokalt eierskap.

Etter at kommune hadde hatt sin presentasjon, fikk tre Lurøybedrifter presentere seg; Nova Sea AS, Lovundlaks AS og Aquarius AS

 

Kommunal og Forvaltningskomiteen består av følgende medlemmer:

 • Lene Vågslid, komiteleder, AP Telemark
 • Helge Andre Njåstad, 1. Nestleder, Frp Hordaland
 • Heidi Greni, 2. nestleder, Sp Sør-Trønderlag
 • Terje Sørvik, Ap Nord- Trønderlag
 • Rune Støstad, AP Oppland
 • Siri Gåsemyr, Staalesen Ap Oslo
 • Mudassar Kapur, H Oslo
 • Mari Holm Lønseth, H Sør-Trønderlag
 • Anne Kristine Linnestad, H Akershus
 • Kathrine Kleveland, Sp Vestfold
 • Per Martin Sandstrøen, Sp Hedmark
 • Erlen Wiborg, Frp Østfold
 • Grete Wold, SV Vestfold
 • Tobias Drevland, Lund R Telemark
 • Andre N Skjelstad, V Nord-Trønderlag
 • Komitesekretær, Marianne Brænden

Komiteleder og 1. nestleder hadde fravær grunnet sykdom.

I tillegg deltok fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen og sekretær ved fylkestingets kontor Anita Hansen.

 

Ordfører takket for besøket, en imponert og fornøyd komite reiste videre til Nesna.

En spesiell takk til de næringsaktørene som stilte velvillig opp.

Kommunal- og forvaltningskomiteen på omvisning på Lovund 

Kommunal- og forvaltningskomiteen på omvisning på Lovund