Utdeling av gullklokker 2020

Ordfører Håkon Lund hadde den glede å dele ut 3 gullklokker til ansatte for 25 års tjeneste i kommunen.

De som mottok gullklokke var:

  • Gunn Tove Stensland
  • Elin Nystad
  • Trond Even Jørgensen

 Gunn Tove Stensland

 Elin Nystad

 Trond Even Jørgensen

Ordfører Håkon Lund hadde invitert gullklokkemottakerne til lunsj på rådhuset. Pga korona var dette i en egen lunsj og ikke sammen med kommunestyret slik det bruker å være.

Lurøy kommune takker alle gullklokkemottakere for innsatsen!

 

Utdeling av gullklokkene kan også ses på kommunetv