Dette er mottoet for Helsedirektoratets brosjyre som skal inspirere eldre og seniorer til aktivitet og trivsel i nærmiljøet.

Eldrerådet ønsket å orientere seg om hvilke tilbud som fantes i de enkelte kretsene for blant annet å finne ut hva eldrerådet kan ta tak i av saker. Det ble derfor gjennomført besøk i alle omsorgskretsene der beboere og ansatte samt andre interesserte i bygda var invitert til å delta.